• บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

18-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

18-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

18-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะการป้องกันตัวพื้นฐาน

18-Feb-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?