• จบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • ชอบงานท้าทาย และรักในการเรียนรู้
  • ชอบพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา

30-Jul-20

Base salary + high commission

Applied
  • จบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • มีบุคลิกภาพที่ดี
  • มีทักษะการสื่อสารฟัง พูด อ่าน เขียน ที่ดี

30-Jul-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?