• ปวช. หรือ ปวส. ด้านไฟฟ้า, เครื่องกล
  • มีทักษะคอมพิวเตอร์ อย่างดี ถ้ามีความรู้ทาง Autocad
  • สามารถทำงานร่วมกับลูกค้า และทำงานร่วมกันเป็นทีมได้

24-Sep-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?