• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
  • มีใบอนุญาติขับรถยนต์ และมีประวัติการขับขี่ที่ดี
  • มีประสบการณ์ด้านการทำ Work permit and Visa

18-Nov-19

Base salary + high commission

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?