• สาขาสัตวศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านงานขายหรือที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป
  • โบนัส+ท่องเที่ยวประจำปีทั้งในและต่างประเทศ

11-Jan-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?