• มีประสบการณ์ด้านงาน event
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบหาประสบการณ์ใหม่
 • ดูภาพรวมของงาน ทำงานเป็นทีม สื่อสารได้ดั

25-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงาน event
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบหาประสบการณ์ใหม่
 • คิดออกแบบเวที, Exhibition

25-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงาน event
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบหาประสบการณ์ใหม่
 • สร้างสรรค์ Proposal

25-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงาน event
 • ประสานงานกับลูกค้า และ ทีมงาน
 • สวัสดิการดี

25-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?