• รับบัณฑิตจบใหม่ / พิจารณาพิเศษ ถ้ามีประสบการณ์
  • เงินเดือน 16k-25k / ใช้ AI และ Photoshop เป็น
  • ออกแบบภาพนิ่ง หรือ กราฟิก ในวิดีโอการเรียนการสอน

18 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
  • 1+ years teaching experience (schools or tuition)
  • 20k-30k salary / Strong knowledge of subject
  • Plan and teach a subject online for ป.1 to ม.6

13-Jan-20

THB25k - 35k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?