• ชาย/หญิง อายุ 20 – 30 ปี
  • มีภูมิลำเนากรุงเทพฯและปริมณฑล
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์, การเงิน

18-Aug-17

 

Applied
  • วางแผนและนำเสนอแผนงาน
  • ชาย/หญิง อายุ 20 – 30 ปี, ประสบการณ์ (ปี) 0 – 2 ปี
  • เงินเดือนประจำ 20,000 THB

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.