• วางแผนและนำเสนอแผนงาน
  • ชาย/หญิง อายุ 20 – 30 ปี, ประสบการณ์ (ปี) 0 – 2 ปี
  • เงินเดือนประจำ 20,000 THB

19-Feb-19

Salary negotiable

Applied
  • ชาย/หญิง อายุ 20 – 30 ปี
  • มีภูมิลำเนากรุงเทพฯและปริมณฑล
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์, การเงิน

12-Feb-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?