• วุฒิป.ตรี
 • มีประสบการณ์ด้าน Graphic Designer
 • ประสบการณ์ 2 ปี

20-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิป.ตรี
 • มีประสบการณ์ตรงสายงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ(ทางเมล์ได้)

20-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิป.ตรี
 • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • มีความรู้เบื้องต้นในระบบ GMP/HACCP (ถ้ามี)

20-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิป.ตรี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีโรงงานอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม SAP

20-Feb-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?