• มีความรู้ใน Oracle หรือ Microsoft SQL
  • มีความรู้ด้าน Object Oriented Programming
  • จบคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง

03-Jun-20

 

Applied
  • วุฒิ ปริญญาตรี / โท สาขา Computer Science
  • ประสบการณ์ในงาน 2 ปี
  • เพศ ชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี

02-Jun-20

Salary negotiable

Applied
  • Marketing, Business Management or related fields.
  • Marketing Plan or strategy (4 Ps)
  • Consumer or FMCG business will be an advantage.

01-Jun-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?