• คิดและนำเสนอกิจกรรมประชาสัมพันธ์
  • จัดทำ content และรูปประกอบ สำหรับลง Facebook
  • จัดทำเนื้อหาการสื่อสารภายในและภายนอก

16-Sep-19

Salary negotiable

Applied
  • Designer ในหลากหลายรูปแบบ
  • บริษัทไทย ธุรกิจสากล
  • โอกาสในการเจริญเติบโตไปกับองค์กร

16-Sep-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?