• ป.ตรี สาขาการบัญชี
  • ประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์

04-Jun-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?