• สามารถอ่านและวิเคราะห์งบการเงินได้เป็นอย่างดี
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงสร้างองค์กร
  • ประสบการณ์ทำงานด้านบริหารการเงิน

25-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?