• ปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • มีประสบการณ์การทำงานกับธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถ

12-Feb-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • มีประสบการณ์การทำงานกับธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถ

12-Feb-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • มีประสบการณ์การทำงานกับธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถ

12-Feb-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • มีประสบการณ์การทำงานกับธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถ

12-Feb-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • มีประสบการณ์การทำงานกับธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถ

12-Feb-19

 

Applied
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6),ปวช,ปวส,ปริญญาตรี
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • ต้องมีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย

12-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

12-Feb-19

 

Applied
 • ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • มีใจรักงานบริการ น้ำเสียงไพเราะ

12-Feb-19

 

Applied
 • ให้บริการทำสัญญา, วิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น
 • มีทักษะในการขายการเจรจาต่อรอง
 • มีประสบการณ์ด้านการเสนอสินเชื่อ / การขายสินค้า

12-Feb-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการบริหารหนี้อย่างน้อย 5 ปี
 • กำกับ ควบคุม ดูแล และบริหารการติดตามปฏิบัติงาน
 • มีความรู้ในเรื่องกฎหมายเช่าซื้อ กฎระเบียบ สคบ.

12-Feb-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ตรงในการติดตามสินเชื่อที่ค้างชำระ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Ms.Word,Excel)

12-Feb-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • อาคารบางนา ทาวเวอร์ Bang Na, Bangkok
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้ ทั้งในเวลาเย็นหลังเลิกงาน

12-Feb-19

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีทักษะการพิมพ์งาน การใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

12-Feb-19

 

Applied
 • Provide,Develop and implement tax (WHT/SBT/VAT)
 • Prepare,control,check,follow up about tax document
 • 8-year experience in tax accounting

11-Feb-19

 

Applied