• วุฒิปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ทำงานด้านการสรรหาอย่างน้อย 2 ปี
 • มีService Mind มีทัศนคติที่ดี

4 hours ago

 

Applied
 • Drafting, reviewing
 • Law
 • Business and Commercial contracts

4 hours ago

 

Applied
 • Degree in Marketing
 • Launching document for new Software
 • experienced in marketing

19-Nov-19

 

Applied
 • Plan the selling target
 • increase pipelines and generate new prospects
 • coach to Sales Team

19-Nov-19

 

Applied
 • MySQL, Microsoft SQL
 • Computer Science
 • Microsoft certificate

19-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science
 • Information Security
 • Window server platform and Database

18-Nov-19

 

Applied
 • experience in finance or accounting
 • Working well under pressure
 • Contact customer for payment

18-Nov-19

 

Applied