• เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป จบป.ตรี สาขาวิศวกรรม
 • มีใจรักในงานขาย ขยัน อดทน มีรถส่วนตัว
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายในอุตสาหกรรม

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Ensure the existence of the written group SOP
 • Experience in ERP i.e. SAP, Oracle is a must
 • Business Intelligence ability is a plus

5 hours ago

 

Applied
 • system engineer
 • วิศกรระบบ
 • Network system and Infrastructure

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's in Marketing or any related field
 • At least 3 years working experience
 • Able to work from 11.00 – 20.00 hours and on weeke

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree or higher in Finance, Economics
 • Excellent personality, self-motivated
 • Well organized, team-work oriented

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Science
 • Excellent communication
 • Good organizational skills

5 hours ago

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • 2-3 years’ experience in IT product development
 • Previously working on software solutions for B2B
 • Proven experience in business development

5 hours ago

 

Applied
 • Male, 38 years old up
 • 10 yrs. in Maintenance&Engineering with Automotive
 • Japanese speaking is an advantage

5 hours ago

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังฤกษได้ดี
 • สัมภาษณ์พร้อมเริ่มงานทันที
 • ทำงาน5วันต่อสัปดาห์หยุดตามราชการ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำงาน5วันต่อสัปดาห์
 • สัมภาษณ์พร้อมเริ่มงานทันที
 • หยุดตามนักขัตฤกษ์

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Pick and pack, Store-in and put away, cycle counti
 • Near BTS/MRT/Airport Link
 • Fulfillment

5 hours ago

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • laboratory, garment and textile, Lingerie
 • Bachelor degree in Science
 • Quality control

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 25,000 - 35,000+ Allowance
 • Fix+Variable bonus
 • Insurance

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 2 years of experience related businees
 • Experience with AWS cloud services
 • Strong analytical skills

5 hours ago

 

Applied
 • Chinese Admin
 • Manage workplace in line with laws or requirements
 • Develop, optimize, and publish local workplace

5 hours ago

 

Applied
 • Multinational Company
 • Good Opportunities
 • Based in Rayong

5 hours ago

THB70k - 120k /month

Applied
 • 7+ years of team management experience
 • Experience with Web technologies (JavaScript, etc)
 • Experience in managing IT projects

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • 12 years’ experience in project development
 • Sound knowledge of engineering techniques

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Plant Finance Controller
 • Finance Business partner
 • Head of Finance

5 hours ago

 

Applied
 • Be part of a growing company
 • At least 1 year of experience in Sales or Account
 • Fresh grads will be considered

5 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Be part of a growing company
 • 3-5 years of experience in Sales
 • Ability to lead and motivate team

5 hours ago

 

Applied
 • degree in Quantity Surveying, Engineering
 • Strong analytical and critical thinking skills
 • Sound knowledge of construction

5 hours ago

 

Applied
 • degree in Quantity Surveying, Engineering
 • Construction estimating or finance experienced
 • Sound knowledge of construction

5 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายเวชสำอางและเครื่องสำอาง
 • มีใจรักการบริการลูกค้า สุภาพน่าเชื่อถือ ซื่อสัตย์

5 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • PMO , Project Management
 • IT Project , Budgets
 • Monitor project

5 hours ago

 

Applied
 • Master Degree in IT , Computer Engineering
 • Excellent command of written and spoken English
 • 5 Years work experience in Project Management

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master in IT related field
 • 1-3 years of experience in management Level
 • 3 years in IT related Project management

5 hours ago

 

Applied
 • Fast-paced work environment
 • Great Benefits
 • Gen Y

5 hours ago

 

Applied
 • IT Manager
 • Lead 17-20 members in the team
 • Tech Company

5 hours ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ 5 ขึ้นไป ด้านจัดซื้อในประเทศ
 • หากมีประสบการณ์จัดซื้อต่างประเทศ พิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสาร อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้

5 hours ago

 

Applied
 • HR, Employer Branding, Organization Development
 • People policies and strategies
 • Employee engagement, Change management, Branding

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage end-to-end supply chain activities
 • regional exposure experience
 • Strong leadership capability

5 hours ago

 

Applied
 • Minimum 2 Months Internship
 • 3rd of 4th year University Student
 • Provide Certificate of Completion

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหาร การเงิน
 • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี (TOEIC > 600)

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาวิชาการเงิน บัญชี
 • ประสบการณ์ 3 – 5 ปี ด้านตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์
 • ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEIC score > 600

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Health Insurance
 • Annual Leave
 • Provident Fund

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • A flexible, creative and compassionate teacher
 • School is located on a green eco friendly campus
 • Degree in Early Childhood Education/ related field

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาโทด้านกฎหมาย
 • มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ มองปัญหา และแก้ไขปัญหา
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการอ่านละเขียนได้เป็นอย่างดี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนา, แก้ไข Software ในระบบงาน ERP สำหรับอุตสาหกร
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
 • พัฒนา Windows Application ด้วยภาษา C#

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experiences in AS/400 command , RPG
 • Experiences in software development
 • Willing to work off-working hours when needed

7 hours ago

 

Applied
 • Strong analytical skills and project management
 • IT Business Analyst and Design System Solution
 • Good communication in English.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Self-motivated, systematic thinking, fast learner
 • Eager to learn for new technologies
 • Experience in software development

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Self-motivated, systematic thinking, fast learner
 • Eager to learn for new technologies
 • Experience in software development

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • experience in Application Support
 • Strong in database and programming
 • interpersonal and customer-service skills

7 hours ago

 

Applied
 • University degree in Marketing, Statistics
 • Using Google analytics, Mailchimp and other tools
 • Previous experience Google Analytics would be plus

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Workflow Development Skill such as K2
 • Perform as UI/UX designer is plus
 • Strong analytical and problem solving skills

7 hours ago

 

Applied
 • 3-6 yeas in mobile programming languages
 • Understand Storyboard iOS,Android
 • Kotlin for Android, Swift, Objective-C, Kotlin

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • C#.Net,VB.Net,ASP.Net
 • developer,software developer,MVC
 • software engineer,โปรแกรมเมอร์

7 hours ago

 

Applied
 • JAVA .NET DB2 WebSphere,J2EE
 • SDLC process/ CMMI
 • Strong Open platform Technology

7 hours ago

Salary negotiable

Applied