• มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • Javascript, HTML
 • มีความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Computer Engineering
 • Have experiences in network and system engineer
 • CCNA or MS certified is advantage

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

21-Feb-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

21-Feb-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • Computer Science/Engineer
 • hardware computer
 • Good English communication

21-Feb-20

 

Applied
 • Service Alarm Monitoring for Telecom/ IT Nodes
 • Alarm Management for the assigned Network Service
 • Proficiency in written and spoken English

21-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Telecommunication
 • consulting service
 • perform detail of technical BOM,POC

21-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor in IT, computer science, engineering
 • 1-5 years of proven experience in Developer
 • Sr. Level required management experience

21-Feb-20

 

Applied
 • DevOps Engineer
 • Startup Environment
 • Financial Technology

21-Feb-20

 

Applied
 • Self-motivated, service-minded, good team player
 • Good command in English and Thai
 • Good interpersonal and communication skills

21-Feb-20

 

Applied
 • Technical Cyber Security, Network Security, CISSP
 • Security Architecture, Roadmap, Solutions
 • High-Level Management / Good English (TOEIC 550+)

21-Feb-20

THB55k - 160k /month

Applied
 • Basel system, Digital Risk Management
 • IT Risk, IT Security
 • Operational Risk

21-Feb-20

 

Applied
 • 1-5 year experience in Computer Hardware&Software
 • Strong coordinating and supervision skill
 • Required TOEIC score at least 550

21-Feb-20

 

Applied
 • At least 4 years’ exp. in Server, VM,Cloud,Network
 • Skill in Design Server Solution with Cloud and VM
 • Strong diagnostic and troubleshooting skills

21-Feb-20

 

Applied
 • At least 5 years of experience in IT Audit
 • internal audit
 • Knowledge or experiences in an audit of securities

21-Feb-20

 

Applied
 • Bechelor or higher in IT fields
 • Cloud Engineer, Public Cloud, AWS, Azure, GCP
 • Open-Source Technology

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Java technology, J2EE, Spring MVC
 • Java Web Application
 • use SQL statement with RDMS

21-Feb-20

 

Applied
 • Computer Engineering Or Computer Science.
 • Network,VB.net,Asp.net,Ms.SQL,Hardware,C#.C#.net
 • Salary 20-40 K.

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Data Scientist Data Mining Statistics
 • Computer Engineering , IT
 • Marketing , Consumer Behavior , CRM Analytics

21-Feb-20

 

Applied
 • IT Administrator, helpdesk
 • hardware, software, support
 • LAN, WAN, monitoring, system

21-Feb-20

 

Applied
 • International Company
 • Exciting Project
 • Team Lead

21-Feb-20

THB10k - 16k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

21-Feb-20

THB35k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

21-Feb-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • Bachelor's degree in Electrical, Electronic comput
 • More than 3-5 years in some company as maintenance
 • Good command of English

21-Feb-20

 

Applied
 • Have advance Java and Kotlin
 • Working with an agile team to develop
 • Experienced in android development using XML

21-Feb-20

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Computer Engineering
 • 2 years’ experience in hardware, software
 • Good English Skill (Reading, Speaking and Writing)

21-Feb-20

 

Applied
 • Background knowledge in UML, Object oriented
 • 2 years’ experience in software development
 • Bachelor’s Degree or higher in Computer Science

21-Feb-20

 

Applied
 • Market Leading Telecommunication Company
 • Exiting & Dynamic Organization
 • Fast Growing Technology Business

21-Feb-20

Base salary + high commission

Applied
 • Market Leading Telecommunication Company
 • Career Advancement Opportunity
 • Work with regional team across ASEAN

21-Feb-20

Base salary + high commission

Applied
 • มีความรู้ในเรื่อง Unified Modeling Language
 • มีความรู้ในการใช้ฐานข้อมูล MS SQL, Oracle, MYSQL
 • พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

21-Feb-20

 

Applied
 • 2 years exp in C#, Asp.Net or VB .NET programming
 • System analysis, develop,testing Web Application
 • Can join immediatly in adventage

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • IT Solutions & Services Business
 • Work with Passion, Professional and Teamwork
 • Grow up in Career path

21-Feb-20

 

Applied
 • 1 year-experienced in mobile app development
 • Can use Database, ORACLE, MS SQL
 • JAVA, Objective-C and SWIFT

21-Feb-20

 

Applied
 • BSc in Computer Science, Information Systems
 • Very attractive salary package
 • Fly to Overseas for Training - Sponsored

21-Feb-20

 

Applied
 • System engineer
 • System administration
 • Database administration

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • programming HTML5, CSS3, C #, ASP.Net
 • System testing Unit Test and Debug
 • Develop program to support the project.

21-Feb-20

 

Applied
 • experience in variety of network
 • Good analytical and problem solving skills
 • Strong communication ,interpersonal skills

21-Feb-20

 

Applied
 • Computer Science, Computer Engineering
 • At least 10years experience of IT Implement and PM
 • Keens on Network, Cyber-Security and Cloud Tech.

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Big Data, Data lake
 • Interest in Data Management
 • Experience in Unix Shell script - Java - Python, R

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in Database Administration
 • 70,000 to 100,000 Baht
 • Most popular Technology company in Asia

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Solution Architect
 • Banking/Financial Company
 • Good in Java and Python

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • up-and-coming retail start-up
 • energetic junior Back-End developers
 • technologies such as AI and Machine learning

21-Feb-20

 

Applied
 • Minimum 3 year of experiences as a IT Support
 • Strong Knowledge in AD, DNS ,DHCP ,LAN
 • Male or Female, Age 25-30 years old

21-Feb-20

 

Applied
 • Minimum 5 years experience in IT Management
 • Strong experience of managing a multifunctional IT
 • Strong project management and planning skill

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • At least 2 years experience in Swift
 • Knowledge in Objective-C is a plus
 • Enjoy facing new challenges

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or higher degree in Computer Engineering
 • 3-5 years working experience in Public
 • TOEIC score 600

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Strong/Excellent in English skills
 • Bonus 4 times per year
 • 5 Days work week

21-Feb-20

 

Applied
 • Help our clients solve complex business issue
 • Extensive consulting, technological
 • Provide the opportunity to grow

21-Feb-20

 

Applied