• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 36 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

15-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • data analysis, consulting
 • Proficiency in BI tools, SQL, QGIS
 • Knowledge of Python

15-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • ปวช./ปวส ทางด้านช่างอุตสาหกรรม,ช่างไฟ
 • บำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์อื่นๆ
 • มีความรู้ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร, ระบบไฟฟ้า

15-Jan-20

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • 3-5 years workink experience
 • Good in English conversation and writing
 • 5 day working

15-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

15-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า, ดูแล รับผิดชอบยอดขาย
 • Bachelor’s Degree
 • เปิด ปิด การขาย, ดูแลฐานลูกค้าเก่า

15-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or above in Medical Technology
 • Good Command of spoken and written English
 • Experience in team management at least 3 years

15-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

14-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • 2 years of experience in software development
 • Knowledge of Java Spring Boot, Spring Cloud, Java
 • Experience in API to integrate with application

14-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • 2 years of experiences in marketing role
 • Strong in marketing strategy and partnership
 • Experience in credit card marketing applications

14-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • 5 yrs experience in Call Center Banking/Financial
 • Excellence in English (TOEIC score 600)
 • Service mind oriented

14-Jan-20

 

Applied
 • Age 22-30 years old
 • 1-5 years experience in Export Sales and Marketing
 • Fluent in English (TOEIC Score: 600)

14-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน / ลาพักร้อน 8 -12 วัน
 • ประกันชีวิต,สุขภาพ,อุบัติเหตุ / ค่าทันตกรรม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/โบนัส/เงินช่วยเหลืองานศพ

14-Jan-20

 

Applied
 • 3 years working in the Customer Services
 • Acknowledging and resolving customer complaints
 • Experience working with customer support.

14-Jan-20

 

Applied
 • 3 years experience in Product Owner
 • Experience working in the scrum environment
 • Excellent communication in English

14-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • Experience 2-10 years with positive attitude
 • Salary 20,000-50,000 baht depend on experienced
 • Excellent communication skills

14-Jan-20

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree or Master’s degree in Accounting
 • 12 years’ experience related accounting and tax
 • Well organized with an attention to details

14-Jan-20

 

Applied
 • Male,Female age 35-40 years olds ,Thai nationality
 • 5 - 10 years experience in planner function
 • Good command of spoken and written English.

14-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2-4 years experienced in C&B function
 • Excellent understanding of job evaluation system
 • Good command of English

14-Jan-20

 

Applied
 • Provide data for Credit Risk and Risk Mitigation
 • Provide data and report for Risk Management team
 • Good remuneration package in BTS Pleonchit area

14-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • FP&A experience from Banking industry is a plus
 • High accountability with strong analytical skill
 • Good remuneration package in BTS Ploenchit Area

14-Jan-20

 

Applied
 • Experience with DevOps Tools, Mobile development
 • Programming skill (Python, Java,script, Ruby)
 • Working at Rama 3 area

14-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • Tax Leader
 • Thai and US/Japan GAAP Knowledge
 • Good remuneration package, BTS Ploenchit Area

14-Jan-20

 

Applied
 • Data Scientist, Python, Machine Learning, AI
 • Data Modeling, Deep learning,Oracle SQL
 • Business Modeling, coding languages

14-Jan-20

 

Applied
 • Design and integrate IT Solutions
 • Background in Banking business is a plus
 • Work in Rama 3 Area

14-Jan-20

 

Applied
 • 3 - 5 years of Agile Coaching experience
 • Knowledge in Software Development Life Cycle
 • Work in Rama 3 Area

14-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • Experience in buying/ merchandising
 • Good command of spoken and written English
 • Passionate in fashion is required

14-Jan-20

 

Applied
 • Personal Assistant to Top Management
 • Chinese Communication Skills
 • Executive Personal Assistant to Top Management

14-Jan-20

 

Applied
 • HR with entrepreneur mindset is a must!
 • Management role with impact
 • Able to think logically and outside the box

14-Jan-20

 

Applied
 • Sale Manager
 • Credit card
 • Upper Northern regions of Thailand

14-Jan-20

 

Applied
 • Excellent command in Chinese and English
 • Experience in Audit
 • Strong Analytical Skills

13-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

13-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • Good English Communication
 • วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ

13-Jan-20

 

Applied
 • 10 years' experience in Quality / risk management
 • Experience in all aspects of Quality Management
 • Proven experience in Project management

13-Jan-20

 

Applied
 • Minimum 5 years of Procurement or Purchasing
 • Good command of both written and spoken in English
 • Advanced conflict Management and negotiation skill

13-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • Good communication in English
 • At least 5 years ,experience in Engineering field
 • At least 3 years’ experience with Manager role

13-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • Test & Measurement Product
 • Network, IT, Telecommunication
 • Manufacturing

13-Jan-20

THB70k - 120k /month

Applied
 • Account Payable
 • Bookkeeping
 • Taxation

13-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ illustrator
 • มีทักษะในการถ่ายภาพ และ Sketch ภาพ

13-Jan-20

 

Applied
 • Field Auditor
 • Audit activities
 • area of focus to audit

13-Jan-20

 

Applied
 • Create & execute marketing campaign to improvement
 • Evaluate during campaign period and post-campaign
 • Improve %active and spending of Portfolio

13-Jan-20

 

Applied
 • Acts as a single point of the contact
 • Builds strong business relationship
 • Support the implementation of HR initiatives

13-Jan-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

13-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • New graduate are welcome!
 • Strong in reading & writing English
 • Interested in media and newspaper

13-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Finance
 • Project Finance
 • Assist in the origination of a pipeline of finance

13-Jan-20

 

Applied
 • Execute Investment transactions
 • Portfolio Management
 • CFA is a plus

13-Jan-20

Salary negotiable

Applied