• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์

31-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบ และทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • สามารถเดินทางทำงานต่างจังหวัด (ครั้งคราว) ได้

31-Mar-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

31-Mar-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

31-Mar-20

THB25k - 35k /month

Applied
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีระเบียบวินัยสูง
 • ประสบการณ์ทำงานบริหารทีมขาย 3 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน 30-35K หรือตามตกลง

31-Mar-20

Base salary + high commission

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล
 • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงในโรงงาน 1-2 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต, เครื่องจักร

31-Mar-20

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • จบสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้านออกแบบ M&E
 • ใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ดี

31-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้าน Graphic Design 1-3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม After effect , Photoshop ได้

31-Mar-20

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์
 • 4.เข้าใจข้อกำหนด และเงื่อนไขทางการค้า

31-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • Business Analysis
 • business intelligence
 • Management

31-Mar-20

 

Applied
 • เงินเดือนดี ไม่กดค่าแรง (Fair Salary)
 • โฟกัสที่ผลลัพท์ของงาน ให้ดีที่สุด
 • คล่องแคล่ว ว่องไว รวดเร็ว ซื่อสัตย์

31-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • Guide, Tour
 • Guest service
 • Executive trip

31-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • ความรู้เรื่องระบบคุณภาพ ISO 9001 และISO 13485
 • ประสบการณ์ด้านวิศวกรรมของอุตสาหกรรมโรงงาน 2 ปี
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า

31-Mar-20

 

Applied
 • Project
 • โครงการ
 • สัญญาจ้าง

31-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2 years’ experience
 • Hydro Power Plant
 • Based in Lao PDR

31-Mar-20

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • Digital Marketing
 • ชอบพบปะผู้คน / ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

31-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality age 25 - 35 years old
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี
 • ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณอิเล็กทรอนิคส์

31-Mar-20

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน PLC
 • ขับรถยนต์ได้ (เกียร์ธรรมดา)

31-Mar-20

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน PLC
 • ขับรถยนต์ได้ (เกียร์ธรรมดา)

31-Mar-20

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • มีการปรับเงินเดือนทุกปี
 • เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เบิกค่ารักษาพยาบาล

31-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีความละเอียด รอบคอบ แม่นยำในการคำนวณ
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการผู้ใต้บัญชา

31-Mar-20

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

31-Mar-20

THB35k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

31-Mar-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) บุคลิกโดยรวมดี
 • ปสก.อย่างน้อย 5ปี งานตรวจสอบสัญญาและร่างสัญญา
 • มีใจรักงานบริการ ประสานงาน ติดตามงาน และรับผิดชอบ

31-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เคมี
 • innovation, IOT, ระบบประปา
 • มีทักษะการวางแผน และความเป็นผู้นำ

31-Mar-20

 

Applied
 • วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า หรือ อิเลคทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ในงานขาย อย่างน้อย 1 ปี
 • ขับรถได้ มีใบขับขี่ และ มีรถยนตร์เป็นของตนเอง

31-Mar-20

 

Applied
 • Document preparation and support to Sales Departme
 • Order handling and project follow up management
 • Coordinate with other parties (External & Internal

31-Mar-20

THB20k - 30k /month

Applied
 • มีสวัสดิการครบตามข้อกำหนดของกรมแรงงาน
 • มีโบนัสประจำปี และมีการปรับเงินเดือนทุกปี
 • มีการจัดอบรมเฉพาะทางให้สำหรับพนักงาน

31-Mar-20

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย (ด้านไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ)
 • มีความเชี่ยวชาญ คล่องแคล่ว ชัดเจนในการเจรจา
 • บุคคลิกภาพดี มีไหวพริบ

31-Mar-20

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Design electrical system
 • Oversee, check and test electric system
 • nderstand electrical system standard

31-Mar-20

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ด้านการประมาณราคาคอนโดมิเนียม 3-5 ปี
 • อสังหาริมทรัพย์ ผู้รับเหมา

31-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า หรือ อิเลคทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ในงานขาย อย่างน้อย 1 ปี
 • ขับรถได้ มีใบขับขี่ และ มีรถยนตร์เป็นของตนเอง

31-Mar-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ในงานวิศวกรรม 5-7 ปี
 • มีประสบการณ์บริหาร การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร

31-Mar-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

31-Mar-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

31-Mar-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

31-Mar-20

THB25k - 35k /month

Applied
 • Business Development, Partnership, Relationships
 • Analyze sales, Partners
 • Bonus, Good Benefits

31-Mar-20

 

Applied
 • มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม ภาษา PHP
 • สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว
 • มีประสบการณ์ในการเขียน WEB

31-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

31-Mar-20

THB35k - 70k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

31-Mar-20

THB25k - 35k /month

Applied
 • Bachelor Degree in Electrical Engineering
 • Control and Automation ,Mechatronics
 • control strategies, specialized device selections

31-Mar-20

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. - ป.ตรี สาขาช่างอุตสาหกรรม
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีทักษะการเวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ได้ดี

31-Mar-20

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช, ปวส
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีโอกาสเติบโต

31-Mar-20

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาเมคคาทรอนิกส์
 • มีสวัสดิการโบนัสประจำปี
 • มีสวัสดิการค่าครองชีพ 2,000/เดือน

31-Mar-20

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี /ปริญญาโท สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 • มีสวัสดิการโบนัสประจำปี
 • เงินเดือน 17,000 ขึ้นไป

31-Mar-20

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ปวช.-ปวส.สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านระบบไฟฟ้า 1 – 5 ปี
 • มีความชำนาญทางด้านซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

30-Mar-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์การออกแบบชิ้นส่วนรถยนต์อย่างน้อย 2 ปี
 • Male/Female, Age between 25 - 33 years old
 • Mechanical Engineering, Automotive Design Engineer

30-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ในงานจัดซื้อในประเทศ และต่างประเทศ
 • เจรจาติดต่อซื้อขายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
 • มีประสบการณ์งานชิปปิ้งจะพิจารณาเป็นพิเศษ

30-Mar-20

Salary negotiable

Applied