• ปสก 3 ปีขึ้นไปด้าน Consultant, เป็นพนักงานประจำ
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้ตามประสบการณ์
 • สวัสดิการดี/ ทำงานเป็นทีม/ จัน-ศุก

08-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • Master's Degree in Electrical Engineering
 • 3-5 years’ experience in consulting business
 • Ability to work independently

08-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • Heat Treatment
 • Good Salary
 • Engineer

08-Apr-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

08-Apr-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

08-Apr-20

THB25k - 35k /month

Applied
 • มีประการณ์การขายและงานด้านเอกสาร
 • ทำงาน 6 วัน
 • ปวส. ขึ้้นไป

08-Apr-20

 

Applied
 • ป.ตรี คณะวิศวไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ เครื่องมือแพทย์
 • มีความรู้ด้านวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
 • มีความยืดหยุ่นในเวลาทำงาน เดินทางต่างจังหวัดได้

08-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เตอร์เน็ทได้ดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียนได้ดี

08-Apr-20

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Set Design, design stage
 • Display, Prop
 • ประสบการณ์ด้านทีวี, ออกแบบฉากหรือตกแต่งภายใน

08-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • Experience 5 Year
 • Bachelor'Degree
 • Salary

08-Apr-20

 

Applied
 • Planning appointment Schedules
 • Coordinate meetings for executive
 • Managing personal tasks of executives as assigned.

08-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • Arrangements for the meetings of the Board
 • Board of Directors and Shareholders’ Meeting
 • Report (Form 56-2),Report (Form 56-1),

08-Apr-20

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Admin job/Documents/ Computer system/Paperwork
 • Temporary/Contract (6 Mth or 1 Year)
 • Work at Klongtoei (Not connect to BTS/MRT)

08-Apr-20

 

Applied
 • New graduation
 • experience 1 Year
 • Start work immediately

08-Apr-20

 

Applied
 • อายุ 20-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานขาย แบบ Direct Sals อย่างน้อย 1 ปี

08-Apr-20

THB20k - 30k /month (includes high commission)

Applied
 • อิสระในการทำงาน
 • มีโอกาสเติบโต
 • ทำงาน จ-ศ

08-Apr-20

 

Applied
 • อิสระในการทำงาน
 • มีโอกาสเติบโต
 • ทำงาน จ-ศ

08-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • อิสระในการทำงาน
 • มีโอกาสเติบโต
 • ทำงาน จ-ศ

08-Apr-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำรายงาน EIA
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • จบปริญญำตรี/ปริญญาโท

08-Apr-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำรายงาน EIA
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • จบปริญญำตรี/ปริญญาโท

08-Apr-20

 

Applied
 • เดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • จบปริญญำตรี/ปริญญาโท

08-Apr-20

 

Applied
 • มีโอกาสเติบโต
 • เลือกวันทำงานได้
 • เงินพิเศษทำงานวันหยุด

08-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

08-Apr-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

08-Apr-20

THB35k - 70k /month

Applied
 • จัดทำเอกสาร
 • ติดต่อประสานงาน
 • TOR

08-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • mechanical technician
 • technician
 • mechanics

08-Apr-20

 

Applied
 • Bachelor degree or above in any related fields
 • Having direct experienced in production team
 • Good command in English

08-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • ได้ประสบการณ์ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำของประเทศ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

08-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี
 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

08-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

08-Apr-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • ปริญญาตรี/โท วิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
 • ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีพระราม9

08-Apr-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

08-Apr-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเครื่องกล ,ไฟฟ้ากำลัง
 • มีทักษะการสื่อสาร การนำเสนอรายงาน การประสานงาน
 • ทำงาน 6 วัน / หยุด 1 วัน

08-Apr-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมการผลิต
 • วุฒิ ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการปิดงบการเงินรวมไม่ต่ำกว่า 7 ปี

07-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ 5 ปีในสายงาน project engineer
 • สามารถอ่านแบบ เขียนแบบได้, มีทัศนคติที่ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี เคยผ่านการอบรมระบบISO

07-Apr-20

 

Applied
 • Bachelor / Master Degree in Human Resources
 • 3 years experiences in HR Development
 • Must have HR communication’s experience

07-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับป.ตรี/โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • งานออกแบบ ประมาณราคา ระบบไฟฟ้ากำลัง และด้านพลังงาน

07-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบ และทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • สามารถเดินทางทำงานต่างจังหวัด (ครั้งคราว) ได้

07-Apr-20

 

Applied
 • บริษัทมั่นคง สวัสดิการ ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ OT
 • โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครื่องแบบพนักงาน
 • ทำ 5 วัน/week ไม่มีประสบการณ์หรือเด็กจบใหม่ก็ทำได้

07-Apr-20

 

Applied
 • บริษัทมั่นคง สวัสดิการดี
 • โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครื่องแบบพนักงาน
 • ทำ 5 วัน/week ยินดีรับผู้สมัครที่ไม่มีประสบการณ์

07-Apr-20

 

Applied
 • system engineer
 • วิศกรระบบ
 • Network system and Infrastructure

07-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกล
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • สามารถพักอาศัยในจังหวัดระยอง

07-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • วิศวกรไฟฟ้า
 • ซ่อมบำรุง
 • ไฟฟ้า

07-Apr-20

 

Applied
 • Google Analytic, various social contents
 • Driving traffic, ecommerce, Graphic design
 • Facebook Insights, advertising

07-Apr-20

 

Applied
 • ทำการปิดปัญชีตามขั้นตอนระบบ sap
 • จัดทำรายงานประจำเดือน ค่าแรง และค่าใช้จ่าย
 • จัดทำ Profit & Loss เพื่อ BU Meeting

07-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีใจรักในงานบริการและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

07-Apr-20

Salary negotiable

Applied