• ประสบการณ์ด้านการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม
 • มีใบประกอบวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม
 • สามารถใช้ Program MS.Office Auto CAD, Sketchup ได้

31-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขา IT,Computer Science
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ถนัดการทำงานเป็นทีม
 • สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ใฝ่เรียนรู้พร้อมเปิดรับ

31-Mar-20

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขา Computer
 • Computer Skills, Basic Programming, SQL
 • Communication Skills, Problem Solving

31-Mar-20

 

Applied
 • ศึกษาและวิเคราะห์การออกแบบ และการพัฒนาระบบงาน
 • วางแผนการทำ Unit & SIT Test
 • ประสานงานกับผู้ใช้ระบบงานในการทดสอบระบบงาน UAT

31-Mar-20

 

Applied
 • ควบคุม/บริหารงานออกแบบอุปกรณ์และระบบท่อทาง
 • ดูแลคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนด
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในโรงกั่นหรือโรงงานปิโตรเคมี

31-Mar-20

 

Applied
 • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 0-5 ปี
 • Digital Marketing agency
 • สนใจการจัดการระบบฐานข้อมูล

31-Mar-20

 

Applied
 • เงินเดือน 500,000++
 • มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานสูง
 • ทำงานเป็นทีม พร้อมซัพพอร์ต

31-Mar-20

Base salary + high commission

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

31-Mar-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

31-Mar-20

THB25k - 35k /month

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด ฟัง อ่าน เขียนได้ดี
 • มีคุณวุฒิหรือสอบผ่าน CFA ระดับ 1 2 หรือ 3

31-Mar-20

 

Applied
 • วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ด้าน Microprocessor (MCN), PCB
 • ใกล้ BTS หมอชิต / MRT สวนจตุจักร

31-Mar-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 1 - 4 ปี เกี่ยวกับโปรแกรม RPA
 • มีประสบการณ์ Database server เช่น Microsoft SQL
 • มีประสบการณ์ด้าน Programing เช่น C#, VB.Net, Java

31-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบริการ
 • ให้ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านช่องทาง Social media
 • ติดต่อประสานงานกับทางสำนักงานใหญ่ และฝ่ายอื่นๆ

31-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • มีโอกาสก้าวหน้าสูง
 • ได้ประสบการณ์จากการออกภาคสนามในสถานที่ใหม่ๆ
 • ได้ท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ

31-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมโดยรวมในช่องทางอีคอมเมิร์ซและออฟไลน์
 • ผลักดันยอดขายออนไลน์
 • กำกับดูแลการขายและการตลาดอีคอมเมิร์ซ

31-Mar-20

THB16k - 25k /month

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 0-3 ปีด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ X Code, Swift, Object

31-Mar-20

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in IT, Computer Science
 • Having knowledge of DNS, DHCP, Gateway
 • Having knowledge in VMware ESX,

31-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • Office อยู่ใจกลางเมือง ใกล้ BTS สยามและสนามกีฬาฯ
 • Flexible Hour + Casual Outfit+5 day-works
 • Good allowance and benefit provide

31-Mar-20

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

31-Mar-20

THB35k - 70k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

31-Mar-20

THB25k - 35k /month

Applied
 • วุฒิ ปวช. - ป.ตรี สาขาช่างอุตสาหกรรม
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีทักษะการเวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ได้ดี

31-Mar-20

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช, ปวส
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีโอกาสเติบโต

31-Mar-20

 

Applied
 • ใบ กว.,ใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม,สามัญสถาปนิก
 • ผู้ควบคุมงานสถาปัตยกรรม,สาขาสถาปัตยกรรม
 • ปริญญาตรี

31-Mar-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปี
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับ ปวส. - ป.ตรี
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

31-Mar-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี/ โท - Computer Science ,Computer Enginee
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบ/วิเคราะห์ระบบงาน 5 ปี
 • มีความรู้ด้าน Banking Design

31-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • Must possess design background
 • Fluent in spoken and written English and Thai
 • 2 years of experience in managing design project

31-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
 • ประสบการณ์เชิงลึกในการออกแบบการเรียนรู้และการพัฒนา
 • จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปีทั้ง Soft Skill และ Hard

30-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การออกแบบชิ้นส่วนรถยนต์อย่างน้อย 2 ปี
 • Male/Female, Age between 25 - 33 years old
 • Mechanical Engineering, Automotive Design Engineer

30-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • วิศวกรรมเครื่องกล (ME)
 • Silo Engineer
 • ผู้เชี่ยวชาญระบบไซโล

30-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • ไม่มีประสบการณ์ แต่ใจคุณบอกว่าลุย ก็สมัครมาโลด!!
 • Benefit: BTS Krungthonburi & Flexi-time
 • รักการพัฒนาเว็บไซต์ ด้วยเทคโนโลยี Java

30-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • Leadership and Strategic Skills
 • Strong Knowledge In Labor Law
 • 15 Years Of Experiences In HR Function

30-Mar-20

THB90k - 120k /month

Applied
 • C#.net core, Angular
 • Web application development
 • MS SQL Server 2016

30-Mar-20

 

Applied
 • 3 to 5 years experience as a sales consultant
 • Have online sales experience is a plus
 • Passionate about vehicle industry

30-Mar-20

 

Applied
 • CRM
 • Member Acquisition
 • CRM Data Analytic

30-Mar-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

30-Mar-20

THB35k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

30-Mar-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • มีความรู้ด้านการจัดสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร
 • ประสบการณ์ด้านงานการจัดทำสำรวจความผูกพันธ์
 • มีประสบการณ์ตรง 2 ปีขึ้นไป

30-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • Web Programmer (JavaScript/JQuery/Ajax)
 • Java Programmer
 • Web Developer

30-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • bancassurance product
 • product development
 • bancassurance product partner

30-Mar-20

 

Applied
 • Degree or higher in Business Administration
 • 5 years of working experience in any fields
 • Self-motivated, proactive and innovative

30-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านการตลาด 5 ปีขึ้นไป
 • เป็นคนทันสมัย อัพเดทข่าวสารอยู่เสมอ
 • ผ่านการทำงานกับธุรกิจขายปลีกมาก่อน

30-Mar-20

 

Applied
 • ขี้นโปรแกรมด้วยระบบ Oracle ได้
 • มีความรู้รอบด้านในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีภาวะผู้นำ และทักษะในการบริหารทีมงาน

30-Mar-20

 

Applied
 • True DTAC AIS , Account Sales
 • Operator Sales
 • Sales Smartphone

30-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher
 • 5-8 years of experience
 • Strong analytical skills and data-driven thinking

30-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in General management
 • Good command of both written & spoken English
 • Automotive knowledge and skills

30-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • Communicate in English & Hiking, Trekking
 • Yoga, Cycling, Running, Fitness Cardio
 • Retail Jobs

30-Mar-20

Salary negotiable

Applied