• เป็นตัวแทนของผู้ว่าจ้างในการติดต่อประชาสัมพันธ์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์
 • ชอบบรรยากาศการทำงานที่สนุกสนาน

1 hour ago

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • Programmer
 • ASP.Net C#
 • PHP

2 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้เรื่องระบบกล้อง CCTV
 • นำเสนอสินค้าระบบ CCTV
 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน กล้อง CCTV

2 hours ago

 

Applied
 • Dataanalytic
 • Database
 • SoftwareEngineer

4 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 28 ปี
 • สมัครพร้อมแนบ Protflio ผลงานที่เคยทำ
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบกราฟฟิกไม่น้อยกว่า 1 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • Marketing Communication, IC License
 • Bachelor in Marketing, Business Management,
 • Marketing Plan, Bachelor in Communication Arts

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Marketing Channel ,Marketing Analyst, IC License
 • Bachelor in Marketing, Business Management,
 • Marketing Plan, Bachelor in Communication Arts

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เลขานุการ/ผู้ช่วยส่วนตัว
 • Project improvement Project coordinator
 • Digital Marketing

7 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Order Management
 • Business Process Development
 • Tranportation Management

7 hours ago

 

Applied
 • Graphic Designer
 • Graphic Designer for Facebook
 • Graphic Design

8 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • BackEnd Development
 • ทำงานที่บ้าน ผ่าน Git + Slack
 • Python + Django

8 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

9 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

9 hours ago

THB35k - 70k /month

Applied
 • ออกแบบชิ้นงานได้ตามที่รับมอบหมาย
 • มีความรู้ ความเข้าใจ ในการออกแบบ Social Media ดี
 • มีความชำนาญในการใช้ Adobe มีความคิดสร้างสรรค์

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท การเงิน เศรษฐศาสตร์การเงิน
 • ทักษะด้านการประสานงาน การนำเสนอและสื่อสาร
 • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office ได้ดี

13 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์เป็นหัวหน้างาน 7 ปีขึ้นไป
 • มี CPD Licence
 • มีประสบการณ์ใช้โปรแกรม SAP

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีไอเดียในการนำเสนอผลงานใหม่ๆ
 • ใช้งานโปรแกรม Adobe หรือโปรแกรมทำงานกราฟิกได้
 • มีทักษะถ่ายรูปและตัดต่อวิดีโอ(พิจารณาเป็นพิเศษ)

13 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • Bachelor degree in civil and structural Engineer
 • 0-2 years experience in the design of structure
 • Good spoken and written English.

13 hours ago

 

Applied
 • Business Analyst
 • Branch Process Improvement
 • Customer Experience

13 hours ago

 

Applied
 • Event
 • Marketing
 • ออกบูธ

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคล 15 ปี
 • อายุ 40 ปี ขึ้นไป
 • บริหารค่าตอบแทน สรรหาว่าจ้าง แรงงานสัมพันธ์

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโท , มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 • ออกแบบตามมาตรฐาน ACI-318 และ AISC-360
 • รับผิดชอบงานออกแบบโครงสร้างอาคาร

13 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • เขียนแบบก่อสร้างได้
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

13 hours ago

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
 • ประสบการณ์ควบคุมงานโครงการ/ก่อสร้าง 3-7 ปี
 • ประสบการณ์ควบคุมโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนาเว็บด้วย Python Django Framework
 • ทำงานร่วมกับทีม System Engineer อย่างเป็นระบบ
 • ออฟฟิศอยู่ใกล้ BTS อารีย์ เดินทางสะดวก

14 hours ago

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Creative for Digital Content - Social Media
 • มีประสบการณ์ด้าน Digital Content, Social Media
 • BTS Kasetsart University (Kaset Nawamin)

14 hours ago

 

Applied
 • วิเคราะห์โครงการ โครงสร้างการเงิน และกลยุทธ์ตลาด
 • วางแผนการตลาด จุดขาย และประสานงานกับทีม production
 • พร้อมเดินทางทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

14 hours ago

 

Applied
 • Content Marketing
 • Content
 • คิดและสร้างสรรค์ประเภท Content ใหม่ ๆ

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in related field
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 0-5 ปีขึ้นไป
 • ออกแบบ Packaging, P.O.P, Logo เป็นหลัก

14 hours ago

 

Applied
 • Good time-management skills
 • Critical thinker and problem-solving skills
 • Experience in hacking will be an advantage

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีต้อนรับนิสิตนักศึกษาที่จบใหม่ทุกท่าน
 • ความชำนาญในภาษา Node.JS, Bootstrap หรือ Vue
 • สัญชาติไทย

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Business Analyst
 • software
 • UX, UI

14 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • มีความสามารถด้านการสื่อสารในระดับดีมาก
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข ยอดขาย

14 hours ago

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Opportunity to grow for internal audit function
 • Ability to work on project based audit
 • Work location at BTS Siam

14 hours ago

 

Applied
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • Windows Application
 • VB.NET,C#.NET,JAVA

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/IT
 • Web Application
 • ASP.NET, PHP, HTML, JavaScript, CSS, Json

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Content Marketing/ Content Development/Management
 • Internal Communications/Corporate Communications
 • Copy Writing/ Story telling/ Inspiring

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Packaging Specialist / Packaging Technology
 • ป.ตรี สาขา เคมี, Polymer หรือ Packaging
 • วิทยากรอบรม / ราชบุรี

14 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบฐานข้อมูลหรือระบบการจัดเก็บข้อมูลบน
 • ดูแลระบบการจัดเก็บข้อมูลในระยะยาว
 • App Server or PHP Web Server: Maintenance server

14 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์System Analysis 1-2 ปี
 • มีความรู้ในเรื่อง Requirement Management
 • ประสบการณ์ในการใช้ฐานข้อมูล MS SQL, Oracle

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ใช้โปรแกรม Biosoft และ SAS
 • จัดทำรายงานการคำนวนเรื่องภาษีรายได้
 • จัดทำเอกสารการจ่ายเงินเดือนของพนักงาน

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ขั้นต่ำปริญญาตรี ดูแลยอดขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย
 • เข้าใจในเรื่องe-commerce,social media,Market place
 • สามารถวางแผนและคิดกลยุทธ์ทางการตลาดและการขายได้

14 hours ago

 

Applied
 • งานสารสนเทศ
 • งาน IT
 • งาน SAP

14 hours ago

 

Applied
 • New Graduate
 • Software Engineer
 • Software Development

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ทางด้าน Media
 • ทักษะภาษาอังกฤษระดับดี
 • มีความรู้ในวงการก่อสร้างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศ

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เก็บรวบรวมประเด็นปัญหาและข้อเท็จจริง เพื่อปรับปรุง
 • ออกแบบกระบวนการใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
 • เขียน Workflow Process และเขียน Policy ได้

14 hours ago

 

Applied
 • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา กระบวนการด้าน IT
 • ป้องกันแก้ไขกระบวนการและการดำเนินงานด้านIT ในอนาคต
 • ให้คำปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัย IT

14 hours ago

 

Applied
 • วางแผนกลยุทธ์สื่อสารการตลาด
 • ชอบเรียนรู้ และพัฒนาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
 • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้

14 hours ago

 

Applied