• การเดินทางสะดวกติดรถไฟฟ้าMRTเพชรบุรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่มีความรู้และประสบการณ์
 • มีวันหยุดพิเศษ สิทธิลาวันเกิด

29-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • การเดินทางสะดวกติดรถไฟฟ้าMRTเพชรบุรี
 • บรรยากาศการทำงานดี
 • มีวันหยุดพิเศษ สิทธิลาวันเกิด

29-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • การเดินทางสะดวกติดรถไฟฟ้าMRTเพชรบุรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่มีความรู้และประสบการณ์
 • มีวันหยุดพิเศษ สิทธิลาวันเกิด

29-Jul-20

 

Applied
 • Experience developing changes for Odoo/OpenERP ERP
 • 5 days working 7.00-15.36
 • Attractive conpensation

29-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Read and interpret engineering drawings
 • Proactively plan for potential issues and minimize
 • Perform various glass fabrication processes.

29-Jul-20

 

Applied
 • Bachelor Degree in Computer Science
 • 5-10 years work experience in developing onmobile
 • Knowledge in Cloud Platform

29-Jul-20

 

Applied
 • Insurance Sales and Coach
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างพื้นที่ได้

28-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ใช้สูตร Vlookup ได้เป็นอย่างดี
 • ใช้สูตร Pivot ได้เป็นอย่างดี
 • ใช้ Excel ได้เป็นอย่างดี

28-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • บริหารงานความปลอดภัยให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
 • จัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001)

28-Jul-20

 

Applied
 • หัวหน้าส่วนงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 29-35 ปี
 • ดูแลงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

28-Jul-20

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Exp in HR of at Least 5 Years
 • Exp at Management Level
 • Engineering, Construction, or Related

28-Jul-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • จบป.ตรีการเกษตร ,สัตว์บาล,การตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ความรู้เรื่องธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจปุ๋ย การเกษตร
 • มีประสบการณ์ขายไม่น้อยกว่า 3 ปี

28-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Investment Consultant/ Financial Advisor
 • มี IC Complex 1 หรือ IC Complex 2
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปีเริ่มต้น 10 วัน

28-Jul-20

 

Applied
 • Training and coaching skill
 • Fair to Good English Communication
 • Immediate Starter is highly preferred

28-Jul-20

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ตรวจสอบระบบ FIRE ALARM
 • ควบคุม ดูแล การฝึกซ้อมการป้องกันเพลิง

28-Jul-20

 

Applied
 • Change Management
 • project management
 • project manager

28-Jul-20

 

Applied
 • experience in Medical or Pharmaceutical business
 • knowledge in healthcare,medical,hygiene product
 • analytical,communication and presentation skills

27-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • วิศวกรเครื่องกลพลังงาน
 • วิศวกรพลังงาน
 • วิศวกรเครื่องกล

27-Jul-20

 

Applied
 • 4 - 6 years of experience
 • Bachelor Degree in Business / Marketing
 • Excellent command of English and Thai

27-Jul-20

 

Applied
 • จัดทำตารางนัดหมาย ติดตามนายไปประชุม
 • เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในการทำงานเป็น File
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

26-Jul-20

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • design of one or more applications or services
 • Mastery of software development process technical
 • Prepare quality status report

26-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Local Solvency, financial reporting, EEV
 • Good progress or qualification in SOA
 • Actuarial, Financial Engineering, Statistics, Math

26-Jul-20

 

Applied
 • IT & Cybersecurity
 • Lead the Information security team
 • Participates in the identification of Information

26-Jul-20

 

Applied
 • Attend product implementation committee meeting
 • working experience in Compliance or related fields
 • Provide compliance consultation for product

26-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน

26-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ วุฒิ ปวส.
 • มีความ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา
 • มีศักยภาพของความเป็นผู้นำ

24-Jul-20

THB16k - 20k /month

Applied
 • Design tools and streamline report
 • Business intelligence and analytics strategy
 • Translate data into action to drive sales

24-Jul-20

 

Applied
 • สามารถ ลงGoogle AdWords,
 • สามารถ ads Facebook, ได้
 • สามารถลง You tub ได้

23-Jul-20

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • Identify potential areas of compliance, risk
 • Provide leadership and direction to the Compliance
 • Uphold the standards of conduct and compliance

23-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ได้รับโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเป็นทีม
 • มีแผนรองรับรายได้ 12เดือน
 • ผ่านการคัดเลือกรับ Ipad เป็นเครื่องมือในการทำงาน

21-Jul-20

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
 • มีความขยัน มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีใจรักในด้านการบริการ
 • รักษากฏระเบียบและความสะอาด สามารถทำงานใต้ความกดดัน

20-Jul-20

THB10k - 13k /month

Applied