• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทรัพยากรบุคคล
 • ประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานพื้นที่เชียงรายได้

06-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Content Manager บริหารงาน บริหารทีม บริหารเวลา
 • ชอบงานเขียน การสื่่อสาร ไม่ชอบทำอะไรเดิมๆ มาที่นี่
 • เป็นกันเอง ทีมงานพร้อมช่วยเหลือพัฒนา ขอแค่ Passion

06-Jul-20

THB20k - 25k /month

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี
 • มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบสูง มีไหวพริบดี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

06-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านการบริหารการจัดการ
 • ประสานการทำงานกับบริษัทบริหารอาคาร
 • บริหารและกำกับดูแลการทำงานของทีมอาคาร

06-Jul-20

 

Applied
 • งานบัญชีภาษีอากร
 • มีประสบการณ์ตำแหน่ง ผู้จัดการบัญชีมาไม่น้อยกว่า3ปี
 • สามารถใช้ระบบ ERP ได้

06-Jul-20

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ออกแบบ นำเสนอ ติดตั้ง และทดสอบระบบ SAP
 • สามารถเขียน Functional Specification
 • ออกแบบ Data Migration Template ที่เหมาะสม

06-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • Minimum 1 years full-time career experience
 • Basic computer skill is a must

06-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Create original and adapt existing graphic.
 • web graphic design and digital marketing materials
 • good team player with positive attitude.

06-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานสายงาน Safety / EHS มาอย่างน้อย 1 ปี
 • จป.วิชาชีพ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (พระรามสาม กรุงเทพ)

06-Jul-20

 

Applied
 • กำลังศึกษา หรือจบปริญญาตรีจากสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ดี
 • สามารถทำงานวันเสาร์ – อาทิตย์ได้

06-Jul-20

 

Applied
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • ฐานเงินเดือนสูงสุด 20,000 บาท พิจารณาตามประสบการณ์
 • พื้นที่ ลพบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง

06-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานและจัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน
 • สามารถเป็นวิทยากรภายในได้
 • สามารถใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ได้

06-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานตำแหน่งหัวหน้าแผนกผลิต

06-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • นักศึกษาฝึกงาน HR + ทำงานจันทร์ - ศุกร์
 • ในช่วงเดือน มกราคม 2564 - มีนาคม 2564
 • จัดการเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย

06-Jul-20

 

Applied
 • HRD, CSR, Work Flow
 • Report, Succession Plan
 • Individual Development Plan, Road Map

06-Jul-20

 

Applied
 • ทำงานสายงาน Safety / EHS มาอย่างน้อย 1 ปี
 • จป.วิชาชีพ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (พระรามสาม กรุงเทพ)

06-Jul-20

 

Applied
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS Office
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. , ปวส. หรือปริญญาตรี

06-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • สามารถเขียน User Interface
 • สามารถ Develop on Cloud
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Business Object

06-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี หรือการจัดการ
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี เคยทำงานสำนักงานบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบริการลูกค้า ติอต่อประสานงาน

06-Jul-20

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
 • มีความขยัน มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีใจรักในด้านการบริการ
 • รักษากฏระเบียบและความสะอาด สามารถทำงานใต้ความกดดัน

05-Jul-20

THB10k - 13k /month

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน

05-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานสายงาน Safety / EHS มาอย่างน้อย 1 ปี
 • จป.วิชาชีพ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (พระรามสาม กรุงเทพ)

05-Jul-20

 

Applied
 • ทำงานสายงาน Safety / EHS มาอย่างน้อย 1 ปี
 • จป.วิชาชีพ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (พระรามสาม กรุงเทพ)

05-Jul-20

 

Applied
 • ทำงานสายงาน Safety / EHS มาอย่างน้อย 1 ปี
 • จป.วิชาชีพ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (พระรามสาม กรุงเทพ)

05-Jul-20

 

Applied
 • โอกาสในความก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ
 • งานไม่ซ้ำซากจำเจและ Routine
 • งานดี กิจกรรมแน่น ไม่น่าเบื่อ

05-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • รักการขายและการตลาด ชอบพูดคุย เข้ากับคนอื่นได้ง่าย
 • ชอบทำงานนอกสถานที่ รักความท้าทายและสนุกกับการทำงาน
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ และผู้ไม่มีประสบการณ์

04-Jul-20

THB20k - 30k /month

Applied
 • โอกาสในความก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ
 • งานไม่ซ้ำซากจำเจและ Routine
 • งานดี กิจกรรมแน่น ไม่น่าเบื่อ

04-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Civil Engineering
 • Knowledge of engineering design software
 • Posses a professional engineering license ( ใบกว.)

04-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ธุรกิจยานยนต์
 • ศูนย์บริการหลังการขายรถยนต์
 • โอกาสเข้าร่วมฝึกอบรมกับบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์

04-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Trainer, Training, วิทยากร, ฝึกอบรม
 • HRD, Orientation
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร

04-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • โอกาสในความก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ
 • งานไม่ซ้ำซากจำเจและ Routine
 • งานดี กิจกรรมแน่น ไม่น่าเบื่อ

03-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Internship
 • นักศึกษาฝึกงาน
 • ฝึกงาน

03-Jul-20

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สามารถใช้งานภาษาอังกฤษ

03-Jul-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการขับรถผู้บริหาร
 • สามารถใช้งาน GPS , Google Map ได้เป็นอย่างดี
 • ทำงาน 6 วัน (วันหยุดตามตกลง)

03-Jul-20

 

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • มีโอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนา
 • บริษัทจะจ่ายค่าเดินทางไปทำงานเช่น BTS หรือ MRT

03-Jul-20

 

Applied
 • ขายสินค้าโปรเจค
 • พัฒนาการขายร่วมกับตัวแทนจำหน่ายและคู่ค้า
 • มีโอกาสฝึกการเจรจาและการบริหาร

03-Jul-20

THB20k - 35k /month

Applied
 • Bachelor’s Degree in relate field
 • 1-5 years experience in selling Machine, Equipment
 • Able to communicate in English.

03-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6 ขึ้นไป
 • สามารถออกนอกสถานที่ได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

03-Jul-20

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 26-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย1ปี

03-Jul-20

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ฝ่ายการตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์
 • รายได้ประจำ ค่าล่วงเวลา และโบนัสประจำปี

03-Jul-20

 

Applied
 • 1-2 years in experience or fresh graduation.
 • Fast Learner, good communication and service mind.
 • Computer literacy in Ms.Office and Power point.

03-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาในงานอย่างเป็นระบบ
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง 2 ปี
 • สวัสดิการ ประกันสังคม อุบัติเหตุกลุ่ม

03-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาในงานอย่างเป็นระบบ
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง 2 ปี
 • สวัสดิการ ประกันสังคม อุบัติเหตุกลุ่ม

03-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Cultural embedment
 • Engagement development
 • Organizational diagnostic and change management

03-Jul-20

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Economics / Marketing
 • Interested in Data Analysis
 • Good understanding of Social Media

03-Jul-20

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied