• จบการศึกษาปริญญาโท หรือเนติบัญฑิต
 • ประสบการณ์ทำงานด้านกฏหมาย10ปีขึ้นไป
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ

01-Jul-20

THB55k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ในสายงาน
 • ติดต่อประสานงานภายในโครงการ

01-Jul-20

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในสาขาการเกษตร
 • มีประสบการณ์การทํางานในด้านการเกษตรยั่งยืน
 • ทําหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสําหรับเกษตรกร

01-Jul-20

 

Applied
 • Bachelor's degree of Computer Engineering
 • 1 years as Programmer
 • Hands on System Analyst at least 2 years

01-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • To build and provide training programs
 • Knowledgeable in insurance products and insurance
 • Background in insurance business is preferable

01-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in BA or related field
 • Minimum 3 years working experience Life assurance
 • Project management or project coordinator

01-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านกฏหมายแรงงาน

01-Jul-20

 

Applied
 • TOEIC Score > 500
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

01-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Salary 16,000.00 + Sales commission
 • Good command of spoken and written English
 • Male/Female, age between 25-45 years old.

01-Jul-20

THB16k - 20k /month (includes high commission)

Applied
 • financial model
 • forecasted financial statement
 • good analytical

01-Jul-20

THB30k - 35k /month

Applied
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
 • ทำงาน 5 วัน หยุดวันเสาร์-อาทิตย์

01-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years of graphic/web design experience
 • Possess strong creative, technical
 • Have a solid understanding of graphic design

01-Jul-20

 

Applied
 • รักงานบริการ
 • Leadership
 • เวลาทำงาน flexible

01-Jul-20

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in software development and testing
 • Bachelor/Master degree in IT, Computer Sciences
 • 5-7 yrs’ experience in software quality assurance

01-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • เป็นนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่
 • ควบคุม ติดตามแผนการฝึกอบรมประจำปี ประสานงานจัดการ

01-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานด้าน รับ จ่าย 1-2 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

01-Jul-20

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Business Management or related
 • Minimum 3 years of relevant experience
 • Computer proficiency

01-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
 • HR Manager
 • IoT Smart Home

01-Jul-20

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • เจ้าหน้าที่ประสานงาน
 • ปวส. ปริญญาตรี ชาย หญิง
 • ธุรการ

01-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • System Engineer
 • ชอบงานทางด้าน system engineer
 • รู้เรื่องระบบ network

01-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ช่างยานยนต์
 • ศึกษาดูงานต่างประเทศ
 • บริษัท ฝรั่งเศส

01-Jul-20

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Fun and Family Environment at Work
 • Learning Opportunity with Career Advancement
 • Salary 20,000 - 30,000 THB, Work Flexibility

01-Jul-20

THB20k - 30k /month

Applied
 • Bachelor/Master degree in related field
 • Direct experience in insurance or health industry
 • ์New graduated are welcome

01-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Accounting or Finance
 • Handling Thailand company Accounts
 • Self motivated

01-Jul-20

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • การทำงานด้านงานตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • ด้านธุรกิจก่อสร้าง หรืออุตสาหกรรมการผลิต(โรงงาน)

01-Jul-20

 

Applied
 • Production Support Manager
 • Thanyaburi
 • 10 years of experience in production

01-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Training
 • technology education
 • computer , digital

01-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • โบนัสประจำปี
 • มีการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ ความสามารถ
 • ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

01-Jul-20

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญา สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านระบบหมู่บ้าน อาคาร สำนักงาน
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

01-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • สามารถเขียนโปรแกรมและApplication และdevelop ได้
 • สามารถเขียนApplicationและdevelop ทั้ง Android,IOS,
 • เคยผ่านงานด้าน System Analyst & programmer

01-Jul-20

THB20k - 45k /month

Applied
 • พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ
 • พยาบาล
 • Infection Control

01-Jul-20

 

Applied
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • มีการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ ความสามารถ
 • ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

01-Jul-20

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Experience working with ERP systems
 • Proficiency in Microsoft Office, Word,Excel Visio
 • Effective in English verbal and written

30-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • Experience working with ERP systems
 • Proficiency in Microsoft Office, Word,Excel Visio
 • Effective in English verbal and written

30-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ ด้านคลัง การผลิต
 • การจัดการเชิงระบบ
 • นำทีมเชิงปฏิบัติการได้

30-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ภาคโรงงาน ซื้อวัตถุดิบ ขนส่ง
 • ระสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ด้านการบริหารงานจัดซื้อ
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

30-Jun-20

 

Applied
 • ดูแลงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาภาษาจีน
 • มีผลการสอบวัดระดับทางภาษา HSK ระดับ 5 ขึ้นไป

30-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ 0-5 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี
 • มีทักษะในการใช้ GPS, HDS และ Micro Station

30-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกกว่า 7 ปี
 • ระดับหัวหน้างาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี

30-Jun-20

 

Applied
 • 5 Years Minimum Experience
 • Good Command of English
 • Experience Working in a School

30-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • IT product Experienced
 • Product Manager,Product Management
 • Product Marketing

30-Jun-20

Salary negotiable

Applied