• โอกาสในความก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ
 • งานไม่ซ้ำซากจำเจและ Routine
 • งานดี กิจกรรมแน่น ไม่น่าเบื่อ

50 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • จป. วิชาชีพ
 • ประสบการณ์ 5 ปี
 • ผู้ชายเท่านั้น

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง (รับนักศึกษาจบใหม่)
 • ภาษาอังกฤษในระดับดี, พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและมีเอกสารใบขับขี่

8 hours ago

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • vedio Editor
 • เจ้าหน้าที่ตัดต่อรายการ
 • ตัดต่อข่าว ,รายการ,วิดีโอ

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บัญชี
 • งานบัญชี
 • Accounting

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Applies pricing knowledge to insurance products
 • 2- 7 year’s actuarial exp. in life insurance
 • Minimum degree in mathematics or statistics

8 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • โบนัสทุกปี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

8 hours ago

 

Applied
 • ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
 • -
 • -

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มาตรฐานวิศวกรรม Mechanical Engineering
 • Professional Maintenance Equipment Reliability
 • Preventive Maintenance Process Utility

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Review commissions and incentives
 • supporting month/quarter/year-end closing
 • Support on internal process/new project initiative

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวยานยนต์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี(ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1ปี ด้านงานช่างยนต์

13 hours ago

 

Applied
 • นักศึกษาฝึกงาน(สหกิจศึกษา)
 • Get internship allowance
 • Engineer

13 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อหาผู้มีความต้องการใช้สินเชิ่อ
 • ประสบการณ์ 7-10 ปี ในสายงานสินเชื่อ
 • ป.ตรี-โท สาขาอสังหาริมทรัพย์,บริหารธุรกิจ,การเงิน

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษระดับดีมาก
 • สามารถเดินทางและพักต่างจังหวัดและต่างประเทศได้

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานใกล้ BTS กรุงธนบุรี/วงเวียนใหญ่
 • การสนับสนุนด้านการอบรม
 • สวัสดิการที่ดี

13 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • จป.วิชาชีพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม

13 hours ago

 

Applied
 • บริหารและดูแลระบบ Servers : Domain Contrlloer
 • บริหารและดูแลเครือข่ายทั้ง LAN & WAN
 • ดูแลแก้ปัญหาและ Support IT Infra-structure

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ให้บริการและแนะนำลูกค้าที่นำรถเข้าศูนย์ซ่อม
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีใบขับขี่รถยนต์

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
 • ประสบการณ์งานลูกค้าสัมพันธ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีภาวะผู้นำสูง มองโลกในแง่ดี มีความยุติธรรมสูง
 • สามารถกำหนดแผนงานต่างๆ ได้อย่างดี พร้อมการติดตามงา
 • มีความใส่ใจในการควบคุมต้นทุนการผลิต ลดค่าใช้จ่าย

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาออกแบบนิเทศศิลป์
 • เป็นคนกระตือรือร้นทำงานเป็นทีมและมีทัศนคติที่ดี
 • ออกแบบงานกราฟฟิคทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาออกแบบนิเทศศิลป์
 • เป็นคนกระตือรือร้นทำงานเป็นทีมและมีทัศนคติที่ดี
 • มีทักษะการถ่ายรูปที่ดี

13 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ทางกฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์
 • มีทัศนคติดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์

13 hours ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • System Engineer
 • ชอบงานทางด้าน system engineer
 • รู้เรื่องระบบ network

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experienced 3-5 years in life insurance
 • Develops underwriters regarding medical
 • Pending pipeline management

13 hours ago

 

Applied
 • งานฝึกอบรมและพัฒนา, การเขียนหลักสูตรการอบรม
 • ร่วมวางแผนการฝึกอบรม Training, พัฒนาด้านพัฒนาบุคคล
 • ประสบการณ์โดยตรงด้านการฝึกอบรมในธุรกิจโรงไฟฟ้า

13 hours ago

 

Applied
 • Trainer
 • ฝึกอบรม
 • วิทยากร

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญา สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านระบบหมู่บ้าน อาคาร สำนักงาน
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กร พัฒนาธุรกิจ
 • ประสบการณ์ตำแหน่งผู้บริหาร/ผู้ช่วย ผู้จัดการทั่วไป
 • ธุรกิจงานบริการทำความสะอาด, B2B พิจารณาเป็นพิเศษ

13 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • จบวิทยาศวาสตร์อาหาร ชีวภาพและสถิติ
 • มีประสบการณ์ 3 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูงและมีความเป็นผู้นำ

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบวิทยาศวาสตร์อาหาร ชีวภาพและสถิติ
 • มีประสบการณ์ 3 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูงและมีความเป็นผู้นำ

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Performing Art Dancer & Choreographer Coach
 • Full time Performing Art Dancer & Choreographer
 • Choreographer Coach Full time working

13 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Pressure Vessels, Heat Exchangers,Static Equipment
 • 5 years in design preesure Vessels,mechnical
 • Designing Spheres Horton Sphere / Spherical Tanks

19 hours ago

 

Applied
 • โบนัสตามผลงาน
 • การฝึกอบรมภายใน และ ภายนอก
 • ประกันสังคม /ประกันสุขภาพ(อุบัติเหตุ)

21 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ชื่นชอบ หรือมีความรู้เกี่ยวกับกีฬา

21 hours ago

 

Applied
 • Development and Organization development
 • HRD Supervisor
 • Training Program Planning & Management

23 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
 • ประสบการณ์ การพัฒนา Web-based Application
 • ออกแบบโปรแกรมได้ตามหลัก OOP

11-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ และผู้ไม่มีประสบการณ์งานขาย
 • ทัศนคติดีต่องานขาย มั่นใจในตัวเอง
 • ชอบทำงานนอกสถานที่ รักบรรยากาศการทำงานที่สนุกสนาน

11-Aug-20

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Sale Consultant
 • ที่ปรึกษาด้านการขายหลักสูตร
 • อบรม, สัมมนา, Training, B2B

11-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านการตรวจสอบคุณภาพ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถควบคุมและ กำหรดระบบคุณภาพได้ดี
 • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้

11-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Occupational Safety and Health
 • 2 Years in Safety Operation Field
 • Knowledgeable of Dangerous Goods Regulations

11-Aug-20

THB20k - 25k /month

Applied
 • ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล
 • ผู้จัดการบุคคล
 • ็HR Mananger

11-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Computer, information Technology
 • or any equivalent fields of study
 • Could have experience to develop information

11-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี
 • มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบสูง มีไหวพริบดี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

11-Aug-20

Salary negotiable

Applied