• ปริญญาตรี/โท สาขาเศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจ /
 • การจัดการทั่วไป/ วางแผนธุรกิจ หรือพัฒนาธุรกิจ
 • คิด วิเคราะห์ สรุปข้อมูล ประสานงาน,กลยุทธ์องค์กร

3 mins ago

 

Applied
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • เงินโบนัสตามผลงาน

5 mins ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีทักษะการใช้มาตรฐานการบัญชีและภาษี
 • มีประสบการณ์ด้าน SAP

7 mins ago

 

Applied
 • ปวช. - ปวส. ช่างไฟฟ้า หรือ ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ดูแล ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงภายในอาคาร

7 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • มีทักษะการเขียนโปรแกรมขึ้นใหม่
 • มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม web application

10 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • age over 28 years
 • Good command of English
 • More than 3 years experience in building

23 mins ago

 

Applied
 • IT Contingency Plan: ITCP
 • Business Continuity Plan: BCP
 • it operation support

30 mins ago

 

Applied
 • Feed Additive
 • Assistant Manager
 • Samutsakhon

1 hour ago

 

Applied
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านขาย อย่างน้อย 5 ปี
 • เงินเดือน+คอมมิชชั่น

1 hour ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Flexible Hours
 • Performance Bonus Base
 • Fashion E-commerce

1 hour ago

THB13k - 16k /month (includes high commission)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ในระบบคุณภาพ ISO9001, GMP&HACCP

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • สวัสดิการ
 • โอกาสความก้าวหน้า
 • หยุดเสาร์-อาทิตย์

1 hour ago

 

Applied
 • solar energy
 • electrical engineer
 • project

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • account manager
 • TV
 • Sale TV

1 hour ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ดูแลยอดขายและรักษายอดขายของตนเองให้เป็นไปตามเป้าหม
 • มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ
 • สื่อสารทำความเข้าใจและวิเคราะห์ภาพรวมของสินค้า

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • รักการเดินทาง กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้
 • ทัศนคติดีต่องานขาย มั่นใจในตัวเอง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ พร้อมเริ่มงานทันที

2 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 5ปีขึ้นไป ในด้านอุตสาหกรรม
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง พร้อมใบอนุญาตขับขี่
 • มีความสามารถในด้านการขาย มีความอดทน และรักงานขาย

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การจัดทำ EIA Monitoring โครงการนิคมอุตสาหกรรม
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • ประสบการณ์ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือสวนอุตสาหกรรม

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลระบบบัญชี / ภาษีอากร ทั้งระบบ
 • จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร / cashflow
 • วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนทางการเงิน

3 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้านจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษและจีนได้ในระดับดี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และเงื่อนไขในการจัดซื้อ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิทยาศาตร์(Food Science)
 • จัดทำ Specification ของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
 • จัดทำเอกสารในระบบคุณภาพ เช่น Fami-QS GMP ISO 9001

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่
 • เน้นการประชาสัมพันธ์และการขาย
 • ชอบการเรียนรู้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

4 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • โอกาสก้าวหน้าในสายงาน
 • โอกาสในการเรียนรู้งานด้านการจัดการและการบริหาร
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

5 hours ago

THB20k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • ชื่นชอบการขาย
 • มองหาความก้าวหน้าทางสายอาชีพและการพัฒนาตนเอง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และไม่มีประสบการณ์ทำงาน

5 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Human Resource
 • HR
 • ฝ่ายบุคคล

5 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์, การตลาด
 • มีความกระตือรือร้น, รักในงานด้านบริการ
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน Single license

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรม

5 hours ago

 

Applied
 • Plant Manager
 • Blow Molding
 • Injection Molding

5 hours ago

THB90k - 160k /month

Applied
 • Shipping / คีย์ใบขนสินค้าขาออก / ยื่นขอ Form
 • Freight Forwarder
 • ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ (หญิง / ชาย )
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี อายุ 20-30 ปี
 • สามารถอ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ได้

6 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ทัศนคติที่ดีในการทำงาน และมีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์ถึงเสาร์ได้

6 hours ago

 

Applied
 • จัดหาแหล่งเงินทุน
 • มีภาวะผู้นำ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา การเงิน

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลงานด้านบัญชี
 • วางแผนระบบบัญชี
 • มีประสบการณ์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Oracle

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/ธุรการ 10ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานสัมพันธ์เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้สูง

6 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ป.ตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มี ปสก. ด้านบริการสารสนเทศ, พัฒนาเว็บไซต์ 0-2 ปี
 • มีความเข้าใจด้าน Web Application เป็นอย่างดี

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • EPR System Manager
 • ISO Knowledge
 • Manufacturing System

7 hours ago

THB35k - 55k /month

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เคยทำงานด้านบริหารคุณภาพ ISO 9001 & BRC
 • การใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพอใช้ หรือระดับดี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป: สาขาการบัญชี/ตรวจสอบบัญชี/การเงิน
 • คะแนน TOEIC 650 คะแนนขึ้นไป
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี:การบัญชี/การเงิน/ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
 • คะแนน TOEIC 650 คะแนนขึ้นไป
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

7 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

7 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ใน อย่างน้อย 3 ปี
 • รักงานบริการมี Service mind

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี-โท เภสัชศาสตร์
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 30-45 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านผลิต 5 ปีขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
 • พัฒนาธุรกิจ, กลยุทธ์องค์กร
 • business development, Strategy Organization
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ,

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ใน Oracle หรือ Microsoft SQL
 • มีความรู้ด้าน Object Oriented Programming
 • จบคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง

10 hours ago

 

Applied
 • ผู้แนะนำการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน
 • ดำเนินการคำสั่งซื้อ - ขาย ตราสารอนุพันธ์
 • มีประสบการณ์ด้านหลักทรัพย์หรือด้านสัญญาซื้อขาย

10 hours ago

 

Applied
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • พื้นที่กรุงเทพส่วนกลาง (สามเสน, พหลโยธิน, ราชวิถี)
 • ต่อสัญญาได้

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1+ Yr of Exp in an Export or Shipping Role
 • Aged Not Over 32
 • Good Command of English

10 hours ago

THB20k - 35k /month

Applied