• องค์กรยุคใหม่เน้นนวัตกรรม และพนักงานคิดสร้างสรรค์
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

31-Jul-20

 

Applied
 • Operations,หัวหน้างานปฏิบัติการ,ฝ่ายบริหาร
 • ฺีArea Manager,Management,Manager
 • Building Manager,Property Management,Facilities

31-Jul-20

 

Applied
 • Male age 35-40 years old.
 • 5 years of experience in Production Planning
 • Good command in English (TOEIC 550 up)

31-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • จบสาขา วิศวกรรม ไฟฟ้า เครื่องกล โยธา
 • ปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี ได้
 • ผ่านงานห้างสรรพสินค้ามาอย่างน้อย 3 - 5 ปี

31-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์งานด้านขายอย่างน้อย 1 ปี
 • บุคลิกดี มีไหวพริบ ทนต่อแรงกดดันได้ดี

31-Jul-20

Base salary + high commission

Applied
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯเป็นอย่างดี เดินทางต่างจังหวัด
 • มีวินัยบุคลิกดี ตรงต่อเวลา
 • มีความซื่อสัตย์และ มีใจรักงานบริการ

31-Jul-20

 

Applied
 • วางกลยุทธการตลาดในส่วนของการขายงานโฆษณา
 • ร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างเป็น teamwork
 • นำเสนอ Package เพื่อส่งเสริมการขาย

31-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด
 • วางแผนการสื่อสารการตลาด สินค้า/บริการขององค์กร
 • ให้คำแนะนำด้านการตลาด artwork

31-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขางานก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปี
 • เสื้อพนักงาน/โบนัส/ที่พักอาศัยหน่วยงานต่างจังหวัด

31-Jul-20

 

Applied
 • Develop and implement HR strategies
 • Experience in hr consultant and HRM
 • Ability to work on own initiative

31-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป ด้าน Digital Marketing
 • มีความรู้ Google Adword (SEO/SEM) google Analytic
 • วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Analytics ได้ดี

31-Jul-20

 

Applied
 • อายุ 23-33 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติ, การตลาด ฯลฯ
 • พัฒนา Sale Tools ต่างๆ ให้กับช่องทางการขาย
 • ร่วมพัฒนากระบวนการขาย และสนับสนุนงาน Project ต่างๆ

31-Jul-20

 

Applied
 • พนักงานธุรการ
 • สามารถใช้ Adobe Illustrator ( AI )
 • ถ้าใช้ Sketup ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

31-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการ์ 5-7 ปี การบริหารร้านค้าส่ง ค้าปลีก
 • มีประสบการณ์ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการร้านมาก่อน
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี

31-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์อย่างต่ำ 1 ปีในงานขาย หรือใกล้เคียง
 • สามารถใช้งานโปรแกรมใน MS-Office ได้ดี

31-Jul-20

 

Applied
 • จบการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์อย่างต่ำ 1 ปีในงานขาย หรือใกล้เคียง
 • สามารถใช้งานโปรแกรมใน MS-Office ได้ดี

31-Jul-20

 

Applied
 • รับผิดชอบงานขาย นำเสนอสินค้า
 • ประสบการณ์ด้านการขาย
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

31-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส./ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

31-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท อสังหาริมทรัพย์ บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ในธุรกิจสินเชื่อ
 • มีทักษะเกี่ยวกับกฏหมายอสังหาริมทรัพย์พื้นฐาน

31-Jul-20

 

Applied
 • 1 Year Barista Experience
 • Good Personality
 • Flexible Working Time Shift

31-Jul-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ IT Network 3 ปีขึ้นไป
 • Exhibition
 • มีความสามารถในการประสานงาน

31-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Good Command of English and Chinese
 • Requiring more than four years of professional wor
 • Nearby Mrt

31-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • bachelor's degree in IT, Computer Science
 • Knowledge of basic computer hardware and periphe
 • Knowledge of basic networking concepts, devices

31-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Mobile Application, IOS, Android
 • API Integration
 • Swift Language,React Native

31-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถอ่านแบบงาน Drawing และประกอบได้เป็นอย่างดี

31-Jul-20

 

Applied
 • ควบคุมงานติดตั้ง และงานซ่อมแซม
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครืองกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ทางด้านเครื่องทำความเย็น

31-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานซ่อม
 • และติดตั้งเครืองทำความเย็น
 • ออกแบบและอ่านแบบวิศวกรรมได้

31-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • 3 years with MNC company& good technical tax skill
 • Degree of Accounting or Finance
 • Good communicate in written and spoken English

31-Jul-20

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ที่ปรึกษาทางการเงิน
 • สามารถทำได้ทั้ง Full time และ Freelance
 • แผนรับรองรายได้ 15,000 - 25,000 บาท

31-Jul-20

THB10k - 25k /month

Applied
 • ต้องมีประสบการณ์ระดับผู้จัดการอย่างน้อย 10 ปี
 • มีความรู้ด้าน Costing และสายงาน Automotive
 • มีประสบการณ์ด้าน Costing, BOI และระบบ ERP

31-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ
 • สร้างเเนวคิดลดค่าใช้จ่าย
 • กำหนดวิธีเเละกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

31-Jul-20

 

Applied
 • การศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี/หรือเทียบเท่าปวส.
 • ทักษะการสื่อสาร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในด้านการขาย

31-Jul-20

Base salary + high commission

Applied
 • Experience in luxury Automotive, products.
 • Good command of spoken and written English
 • Good interpersonal skills / Good human relation

31-Jul-20

 

Applied
 • Event, Creative, Project Coordinator
 • Out-of-the-box ideas, Presentation skill
 • Can communicate in English

31-Jul-20

 

Applied
 • Bachelor's Degree in any fields.
 • Familiar with feed business.
 • At least 5 years work experience as a sales.

31-Jul-20

 

Applied
 • SYSTEM INTEGRATOR
 • SYSTEM INTEGRATION
 • HARDWARE

31-Jul-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • Good Command of English
 • Electrical or mechanical License of Thailand
 • Nearby MRT

31-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Oversee Accounting function
 • Analyze the results with the organization’s goals
 • Strong leadership with good communication skills

31-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

31-Jul-20

THB35k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานเป็นทีมและบริหาร
 • ทำงานร่วมกับทีมขาย
 • มีความรู้เครื่องมือแพทย์/รังสีเทคนิค/เอ็กซ์เรย์

31-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน ได้ดี
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท
 • ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมาย

31-Jul-20

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 2- 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีมุมของตัวเอง กล้าเสนอผลงานที่แตกต่าง

31-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • 0 - 3 years experience in engineer/technician
 • Good written and verbal communication skill
 • Good opportunities in Internatinal organization

31-Jul-20

Salary negotiable

Applied