• At least 2 years of working experience
 • Outstanding Career Development Opportunities
 • Excellent Benefit

03-Jul-20

 

Applied
 • มีเงินเดือน
 • มีค่าคอมมิชชั่น
 • มีค่าน้ำมันในการเดนทางไปพบลูกค้า

03-Jul-20

 

Applied
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ ดูแลเข้าพบลูกค้าสร้างความสัมพันธ์
 • ปริญญาตรี สถาปัตย์,โยธา,การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สวัสดิการค่าคอมมิชชั่น,ค่าน้ำมันรถ,ค่าเสื่อมรถ

03-Jul-20

THB20k - 30k /month

Applied
 • ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 • มี ปสก. ด้าน SAP 4-6 ปี (FI, MM หรืออื่นๆ)
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมอื่นที่เชื่อมต่อกับระบบ SAP

03-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • บริหารสาขา มากกว่า 1 สาขา (Operation Management)
 • บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
 • บริหารการบริการตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้

03-Jul-20

 

Applied
 • customer stratergy
 • Customer Marketing
 • Strategy Organization

03-Jul-20

 

Applied
 • Special interest in IP & Innovation field
 • Male/Female, Fast Learner, Great Teamwork
 • New grads who are dedicated to work with us

03-Jul-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือ บริการลูกค้า
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 • ดูแลการขาย ต้อนรับลูกค้า และจัดสินค้าให้ดูสวยงาม

03-Jul-20

 

Applied
 • ประสบการณ์ในสายงานบริหารโรงแรมหรือธุรกิจบริการ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • มีความเป็นผู้นำ เชี่ยวชาญธุรกิจบริการ

03-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • มีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
 • มีความท้าทาย

03-Jul-20

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • At least 2 years of working experience
 • Outstanding Career Development Opportunities
 • Excellent Benefit

03-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา (ปริญญาตรีขึ้นไป)
 • สามารถใช้โปรแกรม 3D ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop,Illastrater ได้

03-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี/ป.โท อายุ 35 ปีขึ้นไป มี CPA,TA พจารณาพิเศษ
 • มีความรู้โปรแกรม ERP-Pojjaman พิจารณาพิเศษ
 • ประสบการณ์ด้านธุรกิจบริการออกแบบและตกแต่งภายใน

03-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์การด้านวิศวกรรมในโรงงาน 5 ปีขึ้นไป
 • ปฏิบัติงานที่โรงงานบางประกง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

03-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Age 27-35 years old.
 • At least 3-5 years experince in Business Analsis
 • Service mind and good interpersonal skill

03-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ด้านบริหารการขนส่งสินค้า
 • วางแผนและกำหนดขั้นตอนในการทำงาน
 • วางแผนการหมุนเวียนรถให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

03-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Team Lead Developer (Java) ,Core Bank System 8+yrs
 • BTS Ari, working Mon - Friday ,
 • English : Excellent / Salary : Negotiable

03-Jul-20

 

Applied
 • สรุปข้อมูลสถิติ เช่น การขาด-ลา-มาสาย
 • ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารการลงเวลางานและการลาต่างๆ
 • ดูแลเรื่องเอกสาร-เบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ

03-Jul-20

 

Applied
 • Business Intelligence Specialist
 • Navision
 • Data Analyst Management

03-Jul-20

 

Applied
 • Credit Control Manager
 • ผู้จัดการฝ่ายอนุมัติสินเชื่อ
 • Finance

03-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุตสาหกรรมฯ
 • จบการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า เครื่องกล
 • มีใจรักงานขายและบริการ

03-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Follow up timeline of product features and issues
 • Report project outcomes, status and risks
 • Join or run meetings, presentations with team

03-Jul-20

 

Applied
 • Professional skills related to shop management
 • Good command of English bot oral and written skill
 • Nearby Mrt

03-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ SALES ENGINEER
 • ประสบการณ์ด้าน ELECTRONICS PARTS หรือด้านอื่นๆ
 • พื้นที่บางนา - ตราด

03-Jul-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • มีประสบการณ์ CS&Call Center
 • สามารถทำ Sales Report
 • มีทักษะการบริหารทีมใหญ่

03-Jul-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

03-Jul-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

03-Jul-20

THB35k - 70k /month

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • รักงานบริการ สื่อสารรู้เรื่อง มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

03-Jul-20

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Mobile Programmer
 • Swift
 • IOS Developer

03-Jul-20

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • รักการบริการการขาย
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 • รับประกันการบริการลูกค้าที่ดีที่สุด

03-Jul-20

Base salary + high commission

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานการเงิน 5 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน, บัญชี และการจัดการ
 • เงินเดือน:40K – 50K / ทำงานวันจันทร์-ศุกร์

03-Jul-20

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Female age not over 38 / Experience 5 year up
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี(เทียบเท่าโทอิค 700 ขึึ้นไป)
 • หากมีผลงานจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

03-Jul-20

THB35k - 90k /month

Applied
 • บริการรับชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้า
 • คิดคำนวณแปลงค่าสกุลเงินต่างประเทศ
 • นำส่งเงินรายได้ที่จัดเก็บในแต่ละวันครบถ้วนถูกต้อง

03-Jul-20

 

Applied
 • SAP
 • FI, CO, SD, PP
 • SAP Consultant

03-Jul-20

 

Applied
 • อำนวยความสะดวกด้านภาษาต่างประเทศเพื่อผลักดันยอดขาย
 • HSK ระดับ 5 ขึ้นไป (สำหรับคนไทย)
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

03-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไปทุกสาขา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีนได้
 • ขายสินค้าเก็บเงินจากลูกค้า

03-Jul-20

 

Applied
 • Dental Fee
 • Health Insurance
 • Bonus

03-Jul-20

THB35k - 70k /month

Applied
 • CPD
 • บัญชี
 • Account

03-Jul-20

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ทำงาน5วันต่อสัปดาห์
 • สัมภาษณ์พร้อมเริ่มงานทันที
 • หยุดตามนักขัตฤกษ์

03-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • FMCG
 • Trade Marketing
 • Promotion Creating

03-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • SME Business from Banking Industry
 • Finance, Marketing, Economics
 • Analytical, communication, interpersonal skills

03-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

03-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

03-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะด้านการคำนวณ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • สามารถใช้โปรแกรมทำเงินเดือน Tiger Soft ได้
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ISO 9001

03-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะในการสื่อสาร มีใจรักงานบริการ
 • เวลาการทำงานมีการหมุนเวียนวันหยุด
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

03-Jul-20

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • จัดเก็บเอกสารสำคัญ, มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ, รับผิดชอบ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี, มีความรู้ด้าน excel
 • จบการศึกษา ปวส. ในสาขาบัญชี, มนุษยสัมพันธ์ดี

03-Jul-20

 

Applied