• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • เกี่ยวข้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

03-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ในด้านธุรกิจค้าปลีก
 • ทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office)

03-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาการขาย
 • ทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office)
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตในการขับขี่

03-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ในด้านธุรกิจค้าปลีก
 • ทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office)

03-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • เกี่ยวข้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

03-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตในการขับขี่

03-Jul-20

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตในการขับขี่

03-Jul-20

Base salary + high commission

Applied
 • IT
 • Security
 • Information Technology

03-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • เกี่ยวข้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

03-Jul-20

 

Applied
 • Java, Programmimg, RDBMS
 • Entry level , 2 years experience
 • English Communication Skill

03-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิงเท่านั้นและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • รักในงานขาย,มีทักษะในการเจรจา,ติดต่อประสานงานดี
 • จบการศึกษษเกี่ยวกับด้าน IT เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

03-Jul-20

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตในการขับขี่

03-Jul-20

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตในการขับขี่

03-Jul-20

Base salary + high commission

Applied
 • ระดับการศึกษา : ม.6 /ปวช./ปวส./ปริญญาตรี
 • มีใจรักในงานบริการ
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

03-Jul-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์บริหารงานขายมากกว่า 5 ปี
 • มีความสามารถในการวางแผนและวิเคราะห์ตลาด
 • มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ

03-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย เพศหญิง
 • ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ปฏิบัติงานที่กรมสรรพสามิต - สำนักใหญ่สีลมได้

03-Jul-20

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Experiences in Treasury or in insurance business
 • Strong analytical skills and presentation skills
 • Team oriented, capability to work in collaboration

03-Jul-20

 

Applied
 • PHP Laravel/Golang
 • MongoDB and SQL
 • Web-service and RESTful API

03-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน Engineering ในธุรกิจ Network
 • ดำรงตำแหน่งระดับผู้จัดการขึ้นไป อย่างน้อย 4 ปี
 • ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.

03-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์, โรงไฟฟ้า, Solar
 • วิศวกรรม, วิศวกรรมไฟฟ้า
 • สามารถปฎิบัติงานที่ต่างจังหวัดตามไซต์งานได้

03-Jul-20

 

Applied
 • พูดเก่ง ขี้เล่น กล้าแสดงออก
 • ชอบทำงานหน้ากล้องได้ดี
 • ไลฟ์พรีเซนต์สินค้าและครีเอทคอนเทนท์ผ่านทางวิดีโอ

03-Jul-20

 

Applied
 • Supervise, mentor and evaluate a team
 • Manage project roadmaps and schedules
 • Understanding in software development life-cycle.

03-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Create Business flow and Diagram
 • Use Case diagram and Sequence Diagram
 • Technical Skill

03-Jul-20

 

Applied
 • gather requirements
 • System & Functional Request Specifications
 • Create Proposal

03-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Experience with native iOS/Android app development
 • Experience with using web services with a RESTful
 • Native mobile app development for iOS/Android.

03-Jul-20

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in Web Based Application, Windows Based
 • Experience of Development tools such as PHP, iOS,
 • Able to design, analyze and develop Oracle, MSSQL,

03-Jul-20

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC)

03-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์,
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในงานธนาคาร
 • มีใบอนุญาต นว,นช,IC

03-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC)

03-Jul-20

 

Applied
 • Male,Female age 23-30 years old.
 • 0-2 years experience in design die casting mold.
 • Skill of program: AutoCAD, CATIA, CADMEISTER, CREO

03-Jul-20

 

Applied
 • Female, Age 22-24 Years
 • Experience 0-1 Years in Admin is advantage
 • New Graduate Are Welcome

03-Jul-20

THB16k - 20k /month

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ภาษาอังกฤษดีมาก
 • ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์

03-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
 • มีความรู้ เรื่อง กฎหมายด้านความปลอดภัยฯ
 • ปฏิบัติงานในช่วงกลางคืน(00.00-05.00 น.)ได้บางครั้ง

03-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Management Trainee
 • Young Talent
 • Future Leader

03-Jul-20

 

Applied
 • System Engineer
 • infrastructure
 • onsite

03-Jul-20

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ชอบพูดคุยกับผู้คน สร้างบรรยากาศที่ดี
 • สามารถทำงานเป็นระบบ
 • มีความมุ่งมั่นในการดำเนินชีวิต

03-Jul-20

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ผู้จัดการอาคาร
 • บริหารอาคาร

03-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ Factory Manager มากกว่า5ปี
 • จบปริญาตรี สาขา Mechanical Engineer
 • Salary 60,000-70,000

03-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป การจัดการโลจิสติกส์
 • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไปเกี่ยวกับการวางเเผนการขาย
 • มีทักษะด้านการเจรจา การประสานงาน และเข้ากับผู้อื่น

03-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Infrastructure delivery
 • Public cloud services
 • Agile software development concepts and processes

03-Jul-20

 

Applied
 • มีเบี้ยขยันให้พนักงานในแต่ละเดือน
 • มีสวัสดิการเงินช่วยงานบวช งานแต่ง งานศพ
 • มีตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีในกับพนักงาน

03-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี

03-Jul-20

Base salary + high commission

Applied
 • Strong in services management
 • knowledge of Hoist & Crane or Automotive
 • Engineering background

03-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • กำหนดนโยบายความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วางแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

03-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานในร้านยาอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับร้านยา
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

03-Jul-20

 

Applied
 • digital marketing
 • SEO, SEM
 • marketing campaigns

03-Jul-20

 

Applied
 • Experience in product development
 • Strong project management skill
 • Passion for cosmetics, must be fluent in English

03-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Create marketing and promotion strategy
 • Strong quantitative and analytical skills
 • Passion for cosmetics

03-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • รับเรื่องร้องเรียน
 • ห้คำแนะนำและบริการลูกค้าด้านข้อมูลสินเชื่อ
 • วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป

03-Jul-20

 

Applied