• จัดทำประมาณการผลการดำเนินงาน / แบบจำลองทางการเงิน
 • จัดทำข้อมูลวิเคราะห์ทางการเงิน
 • วิเคราะห์งบการเงิน สินเชื่อ วาณิชธนกิจ และบัญชี

03-Jul-20

 

Applied
 • Age around 32 Years.
 • 8-10 years of experience.
 • Good command of written and spoken English.

03-Jul-20

 

Applied
 • เพศชาย- หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
 • มีประสบการณ์ในพื้นฐานการตลาด

03-Jul-20

 

Applied
 • เพศชาย- หญิง อายุระหว่าง 30 ขึ้นไป
 • ป.ตรี วิทย์ Food Science หรือสาขาอื่นด้านอาหาร
 • มีรถยนต์ส่วนตัว / ใบขับขี่

03-Jul-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

03-Jul-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

02-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์การตลาดสินเชื่อ, วิเคราะห์สินเชื่อ 2 ปี
 • ทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

02-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • sale IT
 • sale
 • ประสบการณ์ด้านการขาย IT ไม่น้อยกว่า 1 ปี

02-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในด้านบัญชีเจ้าหนี้/ บัญชีลูกหนี้ 1 ปี
 • สามารถใช้ PIVOT และ Vlookup ได้

02-Jul-20

 

Applied
 • Accounting graduate (diploma / degree)
 • Audit associate & auditor are welcome
 • Can speak & write English will be advantages

02-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง
 • กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท
 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ คปภ

02-Jul-20

 

Applied
 • อำนวยสินเชื่อให้แก่ผู้ขอกู้สินเชื่อของธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อ 2-5 ปี
 • มีความรู้และทักษะทางด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ

02-Jul-20

 

Applied
 • 5 years' experience in Office Management
 • Strong leadership, planning, problemsolving
 • work and deliver effectively under pressure

02-Jul-20

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

02-Jul-20

THB25k - 35k /month

Applied
 • Mobile Application, IOS, Android
 • API Integration
 • Swift Language,React Native

02-Jul-20

 

Applied
 • Degree in Information Technology, Computer Science
 • Thai national only, age 25-35 years old
 • 1 year of working experience on test automation

02-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • opearational risk
 • report, Basel
 • banking, audit, measurement

02-Jul-20

 

Applied
 • Sourcing , Purchasing and analyst Product ,
 • Bachelor's degree in B.A. or related field
 • 3 years experience and Good Communication skills

02-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ติดตามทวงหนี้และเร่งรัดลูกค้าที่มีหนี้ชำระเกิน
 • บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี หรือ การเงิน
 • ส่งใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จ

02-Jul-20

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

02-Jul-20

THB25k - 35k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

02-Jul-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • ประกันชีวิต
 • วางแผนทางการเงิน
 • งานสาขาต่างจังหวัด

02-Jul-20

 

Applied
 • Secreatary
 • Administrator
 • Personal Assistant

02-Jul-20

 

Applied
 • Relationship Manager, RM, ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์
 • PFA,งานแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน,Sale, CSR, SME
 • MRT, Bank

02-Jul-20

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
 • มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC 900 คะแนนขึ้นไป

02-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • data analysis, statistics, risk model
 • SAS enterprise, SAS programming
 • KYC, AML

02-Jul-20

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in IT related field
 • 1-2 years of application testing experience
 • Perform system and integration testing

02-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานในตลาดฟอเร็กซ์ 2 ปี
 • พัฒนาธุรกิจสร้างเครือข่ายกับ Introducing broker
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

02-Jul-20

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Mobile Banking , Digital Banking
 • E-Channel , Channel Development
 • Business Analyst , Business Development

02-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Business Administration
 • 5 years of working experience in any fields
 • Self-motivated, proactive and innovative

02-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ป.โท สาขาการตลาด/บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านผลิตภัณฑ์ Transaction banking
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจTransaction banking

02-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Product Owner
 • Project Management
 • Digital Banking

02-Jul-20

 

Applied
 • Business Analyst
 • Digital Banking
 • Mobile Banking

02-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า High Net Worth
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC/CFP)

02-Jul-20

 

Applied
 • Marketing
 • 1 years of working experience in Marketing Managem
 • Retail Banking

02-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Marketing, Information Technolo
 • Product Development
 • Retail Banking

02-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Process Improvement
 • Industrial Engineering
 • Project Management

02-Jul-20

 

Applied
 • Good Location: BTS Asoke or MRT Sukhumvit
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้น
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเพื่อจัดเตรียมใบสำคัญ

02-Jul-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

02-Jul-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

02-Jul-20

THB25k - 35k /month

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Computer science
 • Computer science,Computer engineering,Marketing
 • Driven sales

02-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ, การจัดการ
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่อเช่าซื้อ
 • มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์สินเชื่อ

02-Jul-20

 

Applied