• ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • CFA
 • Investment
 • บริหารเงินลงทุน

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 4 year of Project Work Experience.
 • Bachelor of Engineering in Related fields.
 • Knowledge of the project work system.

1 hour ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน 16K - 25K
 • หากแนบ Portfolio มาด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 hour ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Financial analysis, Accounting, Credit analysis
 • Excellent personality, communication skill, can do
 • Cashflow projection, valuation, financial model

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • Excellent personality and can do attitude
 • Male must be exempt from military service

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • leadership and can do attitude
 • Male must be exempt from military service

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • Financial advisor and can do attitude
 • Male must be exempt from military service

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Engineer
 • data analysis,logical thinking and can do attitude
 • Male must be exempt from military service

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Economic, management
 • Presentation, and can do attitude
 • Male must be exempt from military service

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • Experience in credit analyst will be appreciated
 • Good personality and can do attitude

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age 22 years at least
 • Bachelor degree in Accounting
 • Understand and able to communicate in English

7 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการตลาดประกันภัย
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี ด้านการตลาดประกันภัย
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

7 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, การจัดการ
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่อเช่าซื้อ 1 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์สินเชื่ออย่างดี

7 hours ago

 

Applied
 • Financial Credit Card
 • Reconcile
 • Accounting

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree, generally in computer science
 • Direct experience in mobile application developer
 • Welcome new graduate

7 hours ago

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

7 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • Master’s degree in Law from leading university
 • 5 years of experience in well-regarded law
 • Ability to work independent and team.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Analyze the bank's statistic data
 • Experience in Business Continuity Plan
 • Experience from Banking industry

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • coding, programming, code structure
 • java developer
 • Automated Testing

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Mobile Application, IOS, Android
 • API Integration
 • Swift Language,React Native

7 hours ago

 

Applied
 • 2-3 years experience in Credit Collection
 • Achiever, problem-solving, excellent relational
 • Proficient English/Thai

7 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Master’s degree in finance, accounting
 • Few years of relevant work experience is preferred
 • A good understanding of investment concepts

7 hours ago

 

Applied
 • Risk
 • Operation Risk
 • Op Risk

7 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานในตลาดฟอเร็กซ์ 2 ปี
 • พัฒนาธุรกิจสร้างเครือข่ายกับ Introducing broker
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

7 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

7 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ขายทุกประเภท 3 ปี, ขายประกัน 1 ปี
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตและ Single license(IC)

7 hours ago

 

Applied
 • Five-day work week
 • Minimum 5 years of experience in IT security field
 • Knowledge of the software development

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาประกันภัย
 • รักการบริการ มีบุคลิกภาพที่ดี
 • พิจารณาความเสี่ยงและคำนวณเบี้ยประกันภัย

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาประกันภัย
 • พิจารณาความเสี่ยงและคำนวณเบี้ยประกันภัย
 • รักการบริการ มีบุคลิกภาพที่ดี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • robot framework, UFT, appium, selenium are plus
 • test leader & automated tester, automation test
 • testing APIs, Agile/Scrum development process

12-Aug-20

 

Applied
 • Experience in Treasury from Banking Institute
 • Business level of English
 • Lead a successful business

12-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Good Location: BTS Asoke or MRT Sukhumvit
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน อย่างน้อย 1-2 ปี
 • เพศหญิง,วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน

12-Aug-20

 

Applied
 • Design software integration, design system
 • APIs, System Diagram, System Flow
 • Business analyst, System Analyst

12-Aug-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง (รับนักศึกษาจบใหม่)
 • ภาษาอังกฤษในระดับดี, พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและมีเอกสารใบขับขี่

12-Aug-20

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรู้ด้านชำระราคา
 • มีประสบการณ์ด้านชำระราคา อย่างน้อย 1 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี

12-Aug-20

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in IT related field
 • 1-2 years of application testing experience
 • Perform system and integration testing

12-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Critical Incident and Troubleshooting technical
 • System Admin
 • Periodic Software licensing

12-Aug-20

 

Applied
 • opearational risk
 • report, Basel
 • banking, audit, measurement

12-Aug-20

 

Applied
 • data analysis, statistics, risk model
 • SAS enterprise, SAS programming
 • KYC, AML

12-Aug-20

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน 16K - 20K
 • หากแนบ Portfolio มาด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Aug-20

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษี
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ด้านภาษีอากร

12-Aug-20

 

Applied
 • system engineer, mainframe
 • HACP administrator
 • z/OS, VTAM,CICS, TCPIP

12-Aug-20

 

Applied
 • Min 6 years experience in IT Relationship and SME
 • Knowing about banking business and regulations
 • Good communicate both Thai and English

12-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Accounting
 • Good communication
 • Operation

12-Aug-20

 

Applied