• จัดทำ Test Scenario, Test Case, Test Data, ...
 • ทำการทดสอบระบบงานตาม Test matrix และ Test scenario
 • ควบคุมคุณภาพเพื่อให้สามารถมั่นใจในคุณภาพของระบบงาน

09-Jul-20

 

Applied
 • Financial Controller
 • Retail industry
 • Work location at BTS Siam

09-Jul-20

 

Applied
 • ecommerce strategy planning
 • online platform marketplace retail
 • agile analytical strategic

08-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีทักษะ Computer Word, Excel (Pivot), Power point
 • สามารถบริหาร Stock หรือคลังสินค้าได้

08-Jul-20

 

Applied
 • บริหารยอดขายในฝ่ายที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้า
 • ควบคุมการสั่งซื้อให้มีปริมาณสอดคล้องกับการขาย
 • ตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าและป้ายให้เกิดยอดขายสูงสุด

08-Jul-20

 

Applied
 • อายุระหว่าง 23 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านค้าปลีกหรืองานบริการ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

08-Jul-20

 

Applied
 • 3 Years of Work Experience needed
 • Excellent Proficiency in English and Thai
 • 5 Days Working Week, Opportunities for Self Growth

08-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • business development, sales
 • consulting, property, project management
 • retails business, leasing, tenants

08-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • สามารถทำงานตามเวลาเปิด - ปิดห้างได้
 • มีความรู้ในด้านงานฝีมือและภูมิปัญญาไทย
 • สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า

08-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • สามารถเดินทางในและต่างประเทศได้
 • มีความกระตือรือร้น

08-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการ์ 5-7 ปี การบริหารร้านค้าส่ง ค้าปลีก
 • มีประสบการณ์ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการร้านมาก่อน
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี

08-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • แผนกลยุทธ์การตลาด
 • Brand Building
 • Digital และ Online Marketing

07-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • 1-3 years Working Experience
 • Base Salary 15-30 K or Above (Negotiate)
 • 5 days working

07-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบการตรวจสอบสาขา
 • ดำเนินการตรวจสอบสาขาตามแผนการตรวจสอบ
 • งานด้านการตรวจสอบภายใน

07-Jul-20

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์หัวหน้างานอย่างน้อย 3-5 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี

07-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านโภชนาการและอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านค้าปลีก อย่างน้อย 0-2 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ

07-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป. ตรีขั้นไป
 • หรือวุฒิ ม.3 ที่มีประสบการณ์ตรง
 • มีประสบการณ์ค้าปลีก, ค่าส่ง, ร้านอาหาร 3 ปีขึ้นไป

07-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • อายุ 25-45 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีกหรืองานบริการ อย่างน้

07-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • อายุ 25-45 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีกหรืองานบริการ อย่างน้

07-Jul-20

 

Applied
 • หัวหน้างาน
 • สร้างยอดขาย
 • บริหารจัดการทีม

07-Jul-20

 

Applied
 • ผู้จัดการร้านฝึกหัด
 • หัวหน้างาน
 • บริหารยอดขายและทีม

07-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป. ตรีขั้นไป
 • หรือวุฒิ ม.3 ที่มีประสบการณ์ตรง
 • มีประสบการณ์ค้าปลีก, ค่าส่ง, ร้านอาหาร 3 ปีขึ้นไป

07-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป. ตรีขั้นไป
 • หรือวุฒิ ม.3 ที่มีประสบการณ์ตรง
 • มีประสบการณ์ค้าปลีก, ค่าส่ง, ร้านอาหาร 3 ปีขึ้นไป

07-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • อายุ 25-45 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีกหรืองานบริการ อย่างน้

07-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • อายุ 25-45 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีกหรืองานบริการ อย่างน้

07-Jul-20

 

Applied
 • หัวหน้างาน
 • สร้างยอดขาย
 • บริหารจัดการทีม

07-Jul-20

 

Applied
 • ผู้จัดการร้านฝึกหัด
 • หัวหน้างาน
 • บริหารยอดขายและทีม

07-Jul-20

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์หัวหน้างานอย่างน้อย 3-5 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี

07-Jul-20

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์หัวหน้างานอย่างน้อย 3-5 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี

07-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านโภชนาการและอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านค้าปลีก อย่างน้อย 0-2 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ

07-Jul-20

 

Applied
 • บริหารจัดการทีม
 • สร้างยอดขาย
 • ผู้จัดการร้านฝึกหัดระดับต้น

07-Jul-20

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์หัวหน้างานอย่างน้อย 3-5 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี

07-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านโภชนาการและอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านค้าปลีก อย่างน้อย 0-2 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ

07-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป. ตรีขั้นไป
 • หรือวุฒิ ม.3 ที่มีประสบการณ์ตรง
 • มีประสบการณ์ค้าปลีก, ค่าส่ง, ร้านอาหาร 3 ปีขึ้นไป

07-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • อายุ 25-45 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีกหรืองานบริการ อย่างน้

07-Jul-20

 

Applied
 • financial analysis
 • Analyzing current and past financial data
 • financial analysis

07-Jul-20

 

Applied
 • it support,help desk
 • เจ้าเน้าที่ไอที
 • พนักงานไอที

07-Jul-20

 

Applied
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • มีโอกาสเติบโตในสายอาชีพ
 • ส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนา

07-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาตร์ สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในระดับเจ้าหน้าที่ และอย
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างด

07-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • internal audit,audit,auditor
 • ผู้ตรวจสอบภายใน,ตรวจสอบภายใน,บัญชี,บัญชีการเงิน
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

07-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
 • logistic manager,whare house manager
 • Logistics

07-Jul-20

 

Applied
 • ประจำกรุงเทพ 1 ตำแหน่ง ประจำนครปฐม 1 คำแหน่ง
 • สามารถเติบโตในสายอาชีพ
 • ได้รับการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้

07-Jul-20

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 34 ปี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปริญญาตรี/โท ด้านการตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

06-Jul-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างต่ำ 3 ปี
 • มีภูมิลำเนาในภาคอิสานบน
 • การศึกษาปริญญาตรี

06-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to join well-established company
 • Head of Record to Report (General Accounting)
 • Work location at BTS Siam

06-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาการตลาด / สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้าน Ads Google AdWords SEO

06-Jul-20

 

Applied
 • Be HR Business Partner with ICONSIAM
 • Work location near BTS Saphan Taksin station
 • Opportunity to lead and contribute initiatives

06-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • งานประจำ
 • ธุรกิจร้านหนังสื่อ

06-Jul-20

Salary negotiable

Applied