• วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • งานรับออเดอร์ลูกค้า, งานต้อนรับลูกค้า

30-Jun-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม. 3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ทำออเดอร์ตามที่ได้รับมอบหมาย

30-Jun-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • รอบรู้เส้นทาง

30-Jun-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • รอบรู้เส้นทาง

30-Jun-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • รอบรู้เส้นทาง

30-Jun-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • งานรับออเดอร์ลูกค้า, งานต้อนรับลูกค้า

30-Jun-20

 

Applied
 • 1+ Yr of Exp in an Export or Shipping Role
 • Aged Not Over 32
 • Good Command of English

30-Jun-20

THB20k - 35k /month

Applied
 • Sales Coaching
 • Create and Promote Campaign
 • Male only

30-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • โบนัส 2ครั้ง/ปี ปรับเงินเดือนทุกปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อาหารกลางวันฟรี
 • ทำโครงการด้านวิศวกรรม ออกแบบและพัฒนางานซ่อมบำรุง

30-Jun-20

 

Applied
 • การศึกษา ไม่ต่ากว่าปริญญาตรี (วศ.บ.) ,สถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในสายงานออกแบบ
 • มีความรู้ด้านการออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้าง

30-Jun-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์ ,วิทยาศาสตร์การแพทย์
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารทีมขาย อย่างน้อย 1 ปี

30-Jun-20

THB35k - 45k /month

Applied
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจการเงินการลงทุนการจัดการกองทุน
 • รู้เรื่องการลงทุนและHi port จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความก้าวหน้า มีสวัสดิการที่ดี

30-Jun-20

 

Applied
 • ปวส - ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ภาษาอังกฤษระดับใช้งานได้ดี

30-Jun-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office , Internet
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

30-Jun-20

 

Applied
 • PL/SQL, Android & IOS, PHP , Vue, Nuxt.js
 • OS & Database – Oracle, Nginx, MySQL
 • IT Developer, Ecommerce, Bonus

30-Jun-20

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • มีความรู้เรื่อง IOT/ IE

30-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • มีความรู้ และสามารถจัดทำ ISO 9001:2008 ได้
 • ประสบการณ์เป็นผู้จัดการโรงงานหรือผู้ช่วยผู้จัดการ

30-Jun-20

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด เศรษฐศาสตร์
 • ผ่านการอบรมได้รับ single license และ derivative
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

30-Jun-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

30-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน
 • ให้คำแนะนำในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
 • ขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

30-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • ประกันกลุ่ม
 • ค่าครองชีพ 500 บาท / เดือน
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)

30-Jun-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส-ป.ตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์
 • ประสบการณ์งานด้านอิเล็กทรอนิกส์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการควมคุมดีซีมอเตอ

30-Jun-20

 

Applied
 • พัฒนา Application โดยใช้ Android Studio
 • สามารถเขียนภาษา Java หรือ Kotlin ได้ในระดับดีมาก
 • มีประสบการณ์พัฒนา Android Application ตั้งแต่ 3 ปี

30-Jun-20

 

Applied
 • iOS Application ตั้งแต่ 2-3 ปี ขึ้นไป
 • Xcode11, Web Service, JSON, XML, Library, Framewor
 • Swift หรือ Objective-C และ Cocoapods

30-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • เรียนรู้เร็ว
 • ชอบงานเอกสาร ทำงานเอกสารได้ดี ตรวจงานเก่ง
 • ทำงานละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ

30-Jun-20

THB13k - 16k /month

Applied
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS Office
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. , ปวส. หรือปริญญาตรี

29-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีบัตรประจำตัวผู้พิการ

29-Jun-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรีสาขา บัญชี-การเงิน
 • สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง ซื่อสัตย์

29-Jun-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประการณ์ด้านการพิจารณาด้านประกันภัย
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี

29-Jun-20

 

Applied
 • Be HR Business Partner with ICONSIAM
 • Work location near BTS Saphan Taksin station
 • Opportunity to lead and contribute initiatives

29-Jun-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • ทำงานด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • ทำงานประจำที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา

29-Jun-20

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Product management
 • Develop marketing plan
 • Evaluate trade and consumer promotions

29-Jun-20

 

Applied
 • Master’s degree in finance, accounting
 • Few years of relevant work experience is preferred
 • A good understanding of investment concepts

29-Jun-20

 

Applied
 • Master’s degree in Law from leading university
 • 5 years of experience in well-regarded law
 • Ability to work independent and team.

29-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อม,ติดตั้ง เครื่องถ่ายเอกสาร
 • มีรถจักรยานยนต์ พร้อมใบขับขี่

29-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to join well-established company
 • Head of Record to Report (General Accounting)
 • Work location at BTS Siam

29-Jun-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

29-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • QE, Customer, Cutomer Quality Engineer
 • Medical device, Automotive part
 • Coordinates and supports concerned staff

29-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การพิมพ์ เคมี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนา
 • มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา

29-Jun-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in Electronics
 • Good in English communication
 • Experience in Test/Product engineer

29-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานตำแหน่งหัวหน้าแผนกผลิต

29-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ค่าคอมมิชชั่่น
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

29-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • Product Design
 • หางานการออกแบบบรรจุภัณฑ์

29-Jun-20

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
 • Product Development
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์/ Product Development

29-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานและจัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน
 • สามารถเป็นวิทยากรภายในได้
 • สามารถใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ได้

29-Jun-20

Salary negotiable

Applied