• Business, Excel, active, positive
 • Experience to set up business, able to calculation
 • Good command of English

09-Jul-20

 

Applied
 • ผ่านงานอสังหาริมทรัพย์
 • ทำ Excel ได้
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร

09-Jul-20

 

Applied
 • Bachelor's Degree : Law
 • 1-3 years of experience
 • Good Command for Thai & English

09-Jul-20

 

Applied
 • บัญชี
 • งานบัญชี
 • Accounting

09-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Sourcing , Purchasing and analyst Product ,
 • Bachelor's degree in B.A. or related field
 • 3 years experience and Good Communication skills

09-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Male, Bachelor’s in Mechanical Engineering
 • 3 years' experience in Sales and Marketing
 • High Salary//Good Benefit//Great Location!!!

09-Jul-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน, บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจกองทุนรวม

09-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในงานพัฒนาบุคลากร
 • มีความรู้ด้านการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ

09-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในงานบริหารและพัฒนาองค์กร
 • มีความรู้เกี่ยวกับตลาดเงินตลาดทุน

09-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • At least 1 year in real estate sales
 • High commission
 • Can work under pressure

09-Jul-20

Base salary + high commission

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

09-Jul-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สายไฟฟ้า, เครื่องกล
 • สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้
 • ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร

09-Jul-20

 

Applied
 • ทำงานกับบริษัทและแบรนด์ชั้นนำ
 • ประกันสุขภาพ ประกันสังคม และโบนัส
 • ออฟฟิศอยู่ที่ทองหล่อ เดินทางสะดวกจาก BTS

09-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • มี passion ด้านการศึกษา
 • มีประสบการณ์พัฒนา content วิดีโอ
 • พื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับพอใช้-ดี

09-Jul-20

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี
 • วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครืองกล วิศวกรรมเมคคาทรอนิก
 • มีภาวะผู้นํา มี Service mind

09-Jul-20

 

Applied
 • มี passion ด้านการศึกษา
 • เคยเข้าร่วมโครงการอบรมด้าน Digital Marketing
 • มี Google Ads Certification

09-Jul-20

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years' experience in Office Management
 • Strong leadership, planning, problemsolving
 • work and deliver effectively under pressure

09-Jul-20

 

Applied
 • มีความรู้ทางด้าน Data Relational
 • สารมรถใช้ Tableau
 • ประสบการณ์วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดอย่างน้อย 3 ปี

09-Jul-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • มีประสบการณ์โปรแกรมเงินเดือน HRM Powervision
 • ปฎิบัติงานอมรสาย 5 อ.สามพราน จ.นครปฐม
 • ทำเงินเดือน time attendance OT

09-Jul-20

 

Applied
 • ดูแล รับผิดชอบ ควบคุม งานในส่วนเครื่องจักร
 • ซ่อมแซมเครื่องจักรในไลน์ผลิต
 • ตรวจเช็ควัสดุ-อุปกรณ์ และสั่งของ

09-Jul-20

 

Applied
 • ดูแล ควบคุม งานซ่อมอาคาร งานก่อสร้าง
 • ซ่อมแซมเครื่องจักรในไลน์ผลิต
 • ตรวจเช็ควัสดุ-อุปกรณ์ และสั่งของ

09-Jul-20

 

Applied
 • ดูแล รับผิดชอบ ควบคุม ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ตรวจเช็คปั๊มสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ และอุปกรณ์
 • ตรวจเช็ควัสดุ-อุปกรณ์ และสั่งของ

09-Jul-20

 

Applied
 • Financial Controller
 • Retail industry
 • Work location at BTS Siam

09-Jul-20

 

Applied
 • ควบคุมงานในส่วนของระบบไฟฟ้าทั้งโรงงาน
 • ซ่อมแซมงานที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า
 • ตรวจเช็ควัสดุ-อุปกรณ์ และสั่งของ

09-Jul-20

 

Applied
 • Bachelor Degree / Master Degree in Safety Engineer
 • Experience 10-15 years in Safety Engineer
 • Have Exp. in High Building construction.

09-Jul-20

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
 • มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC 900 คะแนนขึ้นไป

09-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุง และดูแลระบบงาน/โปรแกรม
 • ติดตาม ศึกษา และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • ปรับปรุงระบบต่างๆ ให้ทันสมัย

09-Jul-20

 

Applied
 • Degree in Business Computer, Information
 • 2-years' experience in IT project management
 • Good analytical skill and problem solving

08-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์โดยตรง 3-5 ปี
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

08-Jul-20

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์
 • ชอบงานวิเคราะห์และงานลงพื้นที่
 • ขับรถยนต์ได้-มีใบขับขี่

08-Jul-20

THB30k - 35k /month

Applied
 • ค่าครองชีพ 500 บาท/เดือน
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • ประกันกลุ่ม

08-Jul-20

THB25k - 35k /month

Applied
 • samui, hotel, restaurant
 • ประสบการณ์ด้านการขายในกลุ่มธุรกิจอาหารอย่างน้อย1ปี
 • ดูแลลูกค้ากลุ่มลูกค้าโรงแรม, ร้านอาหาร

08-Jul-20

 

Applied
 • Japanese
 • interpreter
 • translator

08-Jul-20

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือโท
 • มีประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • ร่วมจัดทำยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงาน ของ สสส.

08-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตลาดและอีเว้นท์ 1 ปี
 • เพศชาย - หญิง / อายุ 22 - 30 ปี
 • เงินเดือน: 18K – 25K

08-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี จบสายวิทย์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีประสบการณ์งานขายเครื่องมือแพทย์ 1 ปีขึ้นไป

08-Jul-20

 

Applied
 • PROGRAMMER
 • AS400/RPG
 • LADKRABANG I.E.

08-Jul-20

THB25k - 45k /month

Applied
 • เป็นตัวแทนฝ่ายขายติดต่อกลุ่มลูกค้าโมเดิร์นเทรดเพื่
 • ออกเอกสาร(sale order) ทุกชนิดจากการสั่งซื้อของห้าง
 • งานเอกสารการชำระเงินทุกชนิดจากลูกค้าโมเดิร์นเทรด จ

08-Jul-20

THB16k - 25k /month

Applied
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถี
 • ค่ารักษาพยาบาล 120,000 บาทต่อปี ทันตกรรม 5,000 บาท
 • โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ

08-Jul-20

 

Applied
 • Fund
 • Invesment
 • Provident

08-Jul-20

 

Applied
 • Marketing Manager
 • Game
 • E-Commerce

08-Jul-20

 

Applied