• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านโภชนาการและอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านค้าปลีก อย่างน้อย 0-2 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ

07-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป. ตรีขั้นไป
 • หรือวุฒิ ม.3 ที่มีประสบการณ์ตรง
 • มีประสบการณ์ค้าปลีก, ค่าส่ง, ร้านอาหาร 3 ปีขึ้นไป

07-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • อายุ 25-45 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีกหรืองานบริการ อย่างน้

07-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • อายุ 25-45 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีกหรืองานบริการ อย่างน้

07-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 / ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ในตำแหน่งหัวหน้างานต้องมีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

07-Jul-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์หัวหน้างานอย่างน้อย 3-5 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี

07-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านโภชนาการและอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านค้าปลีก อย่างน้อย 0-2 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ

07-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป. ตรีขั้นไป
 • หรือวุฒิ ม.3 ที่มีประสบการณ์ตรง
 • มีประสบการณ์ค้าปลีก, ค่าส่ง, ร้านอาหาร 3 ปีขึ้นไป

07-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • อายุ 25-45 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีกหรืองานบริการ อย่างน้

07-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • อายุ 25-45 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีกหรืองานบริการ อย่างน้

07-Jul-20

 

Applied
 • หัวหน้างาน
 • สร้างยอดขาย
 • บริหารจัดการทีม

07-Jul-20

 

Applied
 • ผู้จัดการร้านฝึกหัด
 • หัวหน้างาน
 • บริหารยอดขายและทีม

07-Jul-20

 

Applied
 • การศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 - 2 ปี
 • ชอบงานบริการ/เครื่องสำอางค์

07-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 / ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ในตำแหน่งหัวหน้างานต้องมีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

07-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป. ตรีขั้นไป
 • หรือวุฒิ ม.3 ที่มีประสบการณ์ตรง
 • มีประสบการณ์ค้าปลีก, ค่าส่ง, ร้านอาหาร 3 ปีขึ้นไป

07-Jul-20

 

Applied
 • บริหารจัดการทีม
 • สร้างยอดขาย
 • ผู้จัดการร้านฝึกหัดระดับต้น

07-Jul-20

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์หัวหน้างานอย่างน้อย 3-5 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี

07-Jul-20

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์หัวหน้างานอย่างน้อย 3-5 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี

07-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านโภชนาการและอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านค้าปลีก อย่างน้อย 0-2 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ

07-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป. ตรีขั้นไป
 • หรือวุฒิ ม.3 ที่มีประสบการณ์ตรง
 • มีประสบการณ์ค้าปลีก, ค่าส่ง, ร้านอาหาร 3 ปีขึ้นไป

07-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • อายุ 25-45 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีกหรืองานบริการ อย่างน้

07-Jul-20

 

Applied
 • การศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 - 2 ปี
 • ชอบงานบริการ/เครื่องสำอางค์

07-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 / ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ในตำแหน่งหัวหน้างานต้องมีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

07-Jul-20

 

Applied
 • PR, Corporate Communication
 • Government relationship
 • communication strategies

07-Jul-20

 

Applied
 • Experiences in startup business
 • Business strategy
 • Financial model, Feasibility, P&L

07-Jul-20

 

Applied
 • Siebel Loyalty, Siebel CRM, OBIEE system
 • Experience in CRM - Retails
 • CRM - Siebel Business Analyst/ Functional

07-Jul-20

 

Applied
 • Business Strategy
 • Retails experience
 • Consulting experience

07-Jul-20

 

Applied
 • Experience in startup
 • End to end project operation
 • Leadership and management skills

07-Jul-20

 

Applied
 • DevOps tools(Jenkins, Ansible, Elasticsearch)
 • shell script and/or python script
 • CI/CD

07-Jul-20

 

Applied
 • ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา
 • ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
 • Property Leasing

07-Jul-20

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • 2 years of working in GL/AP/AR
 • Good in English, work with different time zone

06-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • experience in variety of network
 • Good analytical and problem solving skills
 • Strong communication ,interpersonal skills

06-Jul-20

 

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science or Accounting
 • 4 years’ experience in IT Audit field.
 • Basic understanding of accounting , risk ,audit

06-Jul-20

 

Applied
 • Experience in Backend development with NodeJS
 • 3 - 5 years of backend development experience
 • working in an Agile software environment

06-Jul-20

 

Applied
 • API development for integrated system
 • Understand API architecture
 • Knowledge in agile methodology

06-Jul-20

 

Applied
 • Self-motivated, systematic thinking, fast learner
 • Eager to learn for new technologies
 • Experience in software development

06-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Self-motivated, systematic thinking, fast learner
 • Eager to learn for new technologies
 • Experience in software development

06-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Exrience in Frontend Developer role
 • Agile methodology
 • Experience in iOS mobile/tablet application

06-Jul-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting, CPA is a plus
 • 4 yrs of experiences in Auditing, and F&A Control
 • Oracle, SAP program is preferred, Good in English

06-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • experience in analysis, design, coding
 • Excellent project management skills
 • Experience in analysis, design, coding

06-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Proven work experience in IT / E-Commerce project
 • Good knowledge at SQL skill
 • Can adapt mindset to match with business situation

03-Jul-20

 

Applied
 • Build and manage relationship with suppliers
 • Full P&L
 • Manage product portfolio

03-Jul-20

 

Applied
 • At least 3 years of working experience
 • Experience with consumer electronics
 • Trade marketing background is a plus

03-Jul-20

 

Applied
 • ผู้จัดการเขตพื้นที่เช่า
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ Retail จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน 45 ปี

03-Jul-20

 

Applied
 • UX/UI
 • Prototyping
 • Virtual design

03-Jul-20

 

Applied
 • Experience in multiple social media platforms
 • Familiar with online marketing
 • Ability to gasp future trends in technologies

03-Jul-20

 

Applied
 • Python,JAVA,Django,Spring
 • ReactJS, Flux/Redux, HTML/CSS/JavaScript
 • JSON; RESTful APIs

02-Jul-20

 

Applied
 • Experience in quality assurance for IT operation
 • Strong planning and organizing skills
 • Strong problem analysis and problem-solving skills

29-Jun-20

 

Applied