• เภสัชกร Full Time
 • เภสัชกรร้านยา
 • เภสัชกรชุมชน

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เภสัชกร Full Time
 • เภสัชกรร้านยา
 • เภสัชกรชุมชน

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เภสัชกร Full Time
 • เภสัชกรร้านยา
 • เภสัชกรชุมชน

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เภสัชกร Full Time
 • เภสัชกรร้านยา
 • เภสัชกรชุมชน

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เภสัชกร Full Time
 • เภสัชกรร้านยา
 • เภสัชกรชุมชน

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • เภสัชกร Full Time
 • เภสัชกรร้านยา
 • เภสัชกรชุมชน

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เภสัชกร Full Time
 • เภสัชกรร้านยา
 • เภสัชกรชุมชน

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เภสัชกร Full Time
 • เภสัชกรร้านยา
 • เภสัชกรชุมชน

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Buyer's experience in Home Appliance
 • Strong negotiation, analytical, and communication
 • Work well under high pressure and strong in Excel

7 hours ago

 

Applied
 • Sourcing and procurement of store equipment
 • Bachelor's Degree in Mechanical Engineering
 • 3-5 years of direct experience in procurement

7 hours ago

 

Applied
 • Handle for buying activities in Dry Food product
 • Strong in Buyer or Merchandiser in grocery product
 • Min. 3 yrs of working exp. from Retail business

7 hours ago

 

Applied
 • Mobile App marketing experience
 • B2C paid advertising
 • Google Analytics

20-Nov-19

 

Applied
 • E-commerce
 • Retail business supporting the online channel
 • managing / prioritizing multiple projects daily

20-Nov-19

 

Applied
 • Develop marketing strategies, marketing activities
 • New Service such as Bill Payment, Top up etc.
 • 5-8yrs experience in Markting&promotion campaign

20-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Law/ Real Estate
 • At least 5 years in property and real estate
 • Knowledgeable of property and government

20-Nov-19

 

Applied
 • Handle for buying activities in Hot Drink product
 • Strong in Buyer or Merchandiser in grocery product
 • Min. 5 yrs of working exp. from Retail business

20-Nov-19

 

Applied
 • Financial Analysis, Business Analyst
 • Budgeting, Managing Operation Costs,
 • Preparing and analysis performance report

19-Nov-19

 

Applied
 • Business Planning
 • Finance controller
 • Cost analysis

19-Nov-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ Healthcare / Pharmacy Buyer 2 ปี
 • เข้าใจ Trend สินค้ากลุ่ม Healthcare / Pharmacy
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี

19-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • 0-3 yrs in Admin Support from Import & Export firm
 • Strong co-operation and communication skills
 • Prefer Chinese and based in Guangzhou,China

19-Nov-19

 

Applied
 • Big C Services & e-Commerce Business
 • e-Money products, Retail Services Marketing
 • Digital product manager

19-Nov-19

 

Applied
 • Design and develop application software with Java
 • 2 years experience in JAVA, BIRT Development
 • Strong Java, Oracle PL/SQL or SQL language skills

19-Nov-19

 

Applied
 • 1 year in the field of computer maintenance
 • To solve the problem of IT
 • Bachelor's degree in Computer

19-Nov-19

 

Applied
 • Deploy and run software product to meet business
 • Bachelor’s degree in Computer Engineering, IT,
 • 3 -5 years experience in DevOps or CI/CD Develop

19-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor's degree in any related fields
 • Food court management
 • work 5 days a week

18-Nov-19

 

Applied
 • report to Deputy Chief Executive Officer
 • oversees all retail sales operations
 • operations of e-commerce / e-books business

18-Nov-19

 

Applied
 • เภสัชกร Full Time
 • เภสัชกรร้านยา
 • ไม่มีสัญญาผูกมัด

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • เภสัชกร Full Time
 • เภสัชกรร้านยา
 • ไม่มีสัญญาผูกมัด

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • เภสัชกร Full Time
 • เภสัชกรร้านยา
 • ไม่มีสัญญาผูกมัด

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Business Administration
 • 3years in Retail Consumer & Administration support
 • Prepare required reports to analysis and support

17-Nov-19

 

Applied
 • Acquire new customer through partnerships program
 • Partnership marketing,Strategic Marketing planning
 • E-Commerce, Shopping online, online platform

15-Nov-19

 

Applied
 • ขึ้นทะเบียนเลขสารบบอาหารต่อ สสจ./ส่วนกลาง
 • ปริญญาตรีสาขา วทบ.วิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีอาหาร
 • มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ เช่น GMP, HACCP

15-Nov-19

 

Applied
 • Marketing & Promotion
 • Retail marketing
 • Event Marketing

15-Nov-19

 

Applied
 • master's degree, 30-37 years old
 • At least 3 years of leadership experience
 • managing high volume operations in retail, hotel,

15-Nov-19

 

Applied
 • Member acquisition/increasing, membership promo
 • Launch membership promotions
 • Improve CRM management & system and touch point

15-Nov-19

 

Applied
 • Lead China office
 • Goods merchandise
 • Minimum 10 years experiences

15-Nov-19

 

Applied
 • master's degree, 30-37 years old
 • At least 3 years of leadership experience
 • managing high volume operations in retail, hotel,

15-Nov-19

 

Applied
 • Trade Marketing in E-Commerce Business.
 • Set up promotion mechanic for BigC Shopping online
 • Strong anlytical, numeric, negotiation

15-Nov-19

 

Applied
 • Mobile App marketing experience
 • B2C paid advertising
 • Google Analytics

15-Nov-19

 

Applied
 • Sr Mgr, Mobile App. Product Management
 • Develop Mobile Feature & work with Developper
 • 6 Yrs experience in product management

15-Nov-19

 

Applied
 • สามารถเขียน Code, SQL หรือ SAS
 • เขียนโปรแกรม วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Computer Science

15-Nov-19

 

Applied
 • สามารถเขียน Code, SQL, Python หรือ SAS
 • เขียนโปรแกรม วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Computer Science

15-Nov-19

 

Applied
 • Provide daily, weekly and monthly financial
 • Accounting & Finance
 • Controller

14-Nov-19

 

Applied
 • Min.2 yrs experience in Online Project-co
 • Experienced with Application and Online platform.
 • Bachelor'sIT,Computer Engineering,Computer Science

14-Nov-19

 

Applied
 • CRM Platform & Marketing Automation
 • Big C E-Commerce, Marketing Personalized
 • Experienced in Hubspot, Mailchimp, Salesforce.

14-Nov-19

 

Applied
 • Manage the Distributions Centres
 • 3rd Party Warehouse & Logistics.
 • Distribution Centres & Logistics Management

14-Nov-19

 

Applied
 • Partners with country HR representatives
 • Advice and coaching to domestic and international
 • Handle HR documents

14-Nov-19

 

Applied