• ทำงานจันทร์-ศุกร์
 • รับพิจารณานักศีกษาจบใหม่
 • มีประกันสุขภาพ

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับนักศึกษาจบใหม่
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์
 • มีประกันสุขภาพ

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปสก. 3 ปีขึนไปด้านพัฒนาระบบ EMVcard, Smart Card
 • ภาษา C++, Java Applet
 • พิจราณาเป็นพิเศษหากมีปสก.ในธุรกิจผลิตบัตร

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Working 5 days and 7.5 hours (8.30-17.00)
 • At least 3 years exp. of Sales in IT business
 • Good welfare and benefit / No car is OK

17 hours ago

 

Applied
 • ปสก.1-3 ปี ในการพัฒนาระบบด้วย C#.Net, VB.Net, SQL
 • มีความเข้าใจเรื่อง Image Processing, Halcon SDK
 • ยินดีรับนักศีกษาจบใหม่

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ปสก.1-3 ปี ในการพัฒนาระบบด้วย C#.Net, VB.Net, SQL
 • ยินดีรับนักศีกษาจบใหม่

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถควบคุมกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพและไฟฟ้า
 • ใช้ AUTOCAD ในการทำงานได้

17 hours ago

THB13k - 30k /month

Applied
 • Align the strategic direction between FWD&Partner
 • Improve the existing sales and service model
 • Excellent conceptual thinking

17 hours ago

 

Applied
 • 7 yrs exp. in Product Management, Service Design
 • Understand product life cycle, implementing Cloud
 • Working 5 days / 8.30-17.00 / Good OT rate

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปสก. 3 ปี ขึ้นไปในสายงานออกแบบและวิเคราะห์ระบบ
 • ปสก. System flow, System Architecture Diagram
 • ปสก. Integration Diagram และ Agile Process

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Grow career in FI Business
 • Graduated from Finance or Economics fields
 • Worldwide cooperate with BOC group

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Conduct Collection process
 • Negotiate with customers for payments
 • Handle Debtor Days

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • IT Security, Cloud Specialist, AWS, Cloud Security
 • Leading Japanese IT Infrastructure,Cloud Solutions
 • 5 Working days, BTS access,Good Benefits & Welfare

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales in IT and Finance Industry for Software
 • A leading Japanese IT Solution Service Provider
 • 5 Working days, BTS & MRT Access, Good Benefits

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • -ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่มีความกระตือรือร้น
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 • มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Express

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Senior Accountant,AP, AR, GL, Tax, VAT,Closing,SAP
 • Global company, Trader, Multi-national environment
 • 5 Working days,Good Benefits provided,Samutprakarn

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Background in Manufacturing
 • Designing and implementing the overall recruiting
 • Written and spoken in English equivalent

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Having Leadership Skill and work as team leader.
 • 1-5 Years’ experience in System Analyst
 • Good in C# or Java Programming Skill

17 hours ago

THB35k - 55k /month

Applied
 • IT Process and Controller
 • Handing Compliance’s project
 • Manage IT Security risk

17 hours ago

 

Applied
 • Performance based bonus
 • Experienced Backend Developer
 • 3-5 years experience in back-end programming

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • พัฒนาโปรแกรม
 • สามารถเขียนโปรแกรม VB, VB.NET,PHP มีความรู้ด้าน SQ

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • รายได้ดี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Technical Developer , ASP.NET , Javascript
 • เขียน workflow ได้
 • ประสานงานกับหน่วยงาน partner, ลูกค้า และ outsource

17 hours ago

 

Applied
 • DevOps Engineer
 • CI/CD , cloud platform , system administration
 • Proxmox, VMware ,Git workflows

17 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี Computer Science, Computer Engineering, IT
 • มีพิ้นฐาน PHTML5 / CSS/ Javascript / C#
 • อายุ 22-35 ปี

17 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Age between 28 - 32 years old/ Good English
 • 2+yrs in IT Project Management, Operation Planning
 • Exp from Banking or Financial Service business

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Frontend Developer
 • Web UI
 • CSS

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female, Age between 27-38 years old
 • PL/SQL, Java, ASP, Oracle Database
 • Banking, or other related Financial Institution

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Exp selling Technical Industrial Printer Products
 • Textile, Electronics, or Computer Engineering
 • Good English/ Knowledge in Textile, Garment

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Exp Technical Robotics Products
 • Mechatronics, Electronics, or Automation
 • Good English/ Proficient in AutoCAD

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Barista, Bakers, Services Staff
 • พนักงานประจำร้านกาแฟ
 • customer services, hotel

17 hours ago

 

Applied
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • สวัสดิการรักษาพยาบาล Aetna/Bupa
 • อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าชิดลม

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Head of Supply Chain
 • Attractive Package
 • Job in Bangkok, Thailand

17 hours ago

 

Applied
 • Sales Manager job
 • Automotive Truck industry
 • Job in Chonburi, Thailand

17 hours ago

 

Applied
 • Knowledge of C#, .NET, and HTML5 programming
 • Good knowledge of the fundamental concepts
 • Knowledge of MFC, Win32 API

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Coach team
 • Strong sales skills
 • Understanding of night life environment

17 hours ago

 

Applied
 • Experience with Responsive Design/ HTML 5
 • Knowledge in C#, ASP Classic
 • Good problem solving skills.

17 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Flexible hours and remote work
 • Macbook pro/Smartphone + team activities
 • Excellent Salary and Benefits

17 hours ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • 3-5 years in production, process or maintenance
 • Initiate and negotiate Service Products service.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fluency in English
 • Few years job experience
 • Local and overseas sales

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Excellent command of English
 • Local and overseas sales
 • Tubes and Pipes experience

17 hours ago

Salary negotiable

Applied