• ดูแลโรงงานชลบุรี และสาขาในภาคตะวันออก
 • มีประสบการณ์ด้านระบบงานคอมพิวเตอร์, Help Desk, IT
 • เดินทางต่างจังหวัดได้ ขับรถยนต์ได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • SAP OFFICE (FI-CO,SD,MM)
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตรง 1-3 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • 5 years experience in developing software
 • C#, .NET MVC, .NET. Web API, JavaScript
 • Form, Crystal Report, Qlik sense and Reporting

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master Degree in Finance or Accounting
 • GPA is at least equivalent to 80%
 • At least 0-3 years of experience

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master Degree
 • At least 0-2 years of experience
 • Genuine passion to build career in FMCG industry

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Experience in Salesforce process and system.
 • Driving technology and process improvement.
 • Strong people management skills

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • QA Supervisor
 • Handle and manage consumer and customer complaint
 • to ensure effective Quality & Food safety system

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีทางด้านกฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานจัดประชุม การติดต่อประสานงาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตลาดหลักทรัพย์ SET
 • company secretary จัดประชุม เลขานุการ
 • TOEIC IELTS

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • กฎหมาย กำกับดูแล compliance
 • กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท กฎหมายบริษัทมหาชน
 • ผู้ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการ กฎหมายหลักทรัพย์

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบัญชี
 • ประสบการณ์ในด้านการจัดทำบัญชี 0-1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ SAP

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Area Sales Manager (Upper Northeast)

Suntory PepsiCo Beverage (Thailand) Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • Ensure execution of MU/Region plan strategy&policy
 • Bachelor Degree in any fields
 • Experience in managing Distribution Centre&Credit

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านการบริหาร การจัดการ
 • ประสบการณ์ดูแลการขายในช่องทาง MT/OMT
 • มีความเข้าใจในธุรกิจ สภาพการตลาด ช่องทางจัดจำหน่าย

21-Sep-20

 

Applied
 • Distribution Coverage Expansion
 • Sales Development
 • Sales Data Analysis

21-Sep-20

 

Applied
 • Multinational Company
 • Challenging Career Aspects
 • Attractive Growth Prospects

20-Sep-20

 

Applied
 • Quality Foods Safety, Beverage Manufacturing
 • Non-Alcoholic Beverages Systems (NAB)
 • Quality Assurance, Control Systems

18-Sep-20

 

Applied
 • High voltage supply115 Kv
 • Boiler, air compressor 8 bar
 • refrigeration system

18-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Market Research / Consumer Insight / Brand Insight
 • Brand Health tracking/ Brand positioning
 • Excellent presentation skill in English

18-Sep-20

 

Applied
 • Brand, Media and Budget Management, Data analysis
 • Experience in Beverage or FMCG industry preferred
 • Management Skill with very good command of English

18-Sep-20

 

Applied
 • ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 • มี ปสก.ด้านสนับสนุนโปรแกรมระบบหรือระบบบัญชี 6 ปี
 • มี ปสก.ในการออกแบบและจัดทำ System Specification

18-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านติดตามและควบคุมงานขนส่ง 5 ปี หรือ
 • มีประสบการณ์ด้านประสานงานกับผู้รับจ้างขนส่ง 5 ปี

18-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระบบ อาคาร สำนักงาน ตึก
 • เครื่องปรับอากาศ ประปา ไฟฟ้า เครื่องกล
 • นำเสนอเพื่อดำเนินการและประสานงาน ควบคุมงานผู้รับ

18-Sep-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in Finance / Accounting
 • 3 years of experience in finance/ accounting
 • FMCG financial background is preferred

17-Sep-20

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Laws.
 • More than 4 years experience
 • Preferably exp in the beverage industry or similar

17-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การเงิน
 • Finance
 • บริหาร

17-Sep-20

 

Applied
 • Bachelor degree in Business Administration
 • 1-2 years of customer service experience
 • Experience in handling customer issues

17-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำข้อมูล ตรวจสอบ ทำจ่ายเงินเดือนผ่านระบบPayroll
 • มีความรู้ทางด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • ประสบการณ์ด้าน Payroll อย่างน้อย 1 ปี

16-Sep-20

 

Applied
 • Graduate in Business Administration, Logistics
 • 3-5 Year experience in logistics field
 • Knowledge on warehousing and distribution

16-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • At least 3 year experiences Accounting / Finance
 • Knowledge of Account Payable processes

16-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ensure execution of MU/Region plan strategy&policy
 • Bachelor Degree in any fields
 • Experience in managing Distribution Centre&Credit

16-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • Excellent written and verbal communication skill
 • Computer skills(Word, PowerPoint, and Excel)

14-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • High Vocational or Bachelor’s Degree in Logistics
 • At least 3 years’ experience operations, logistics
 • Welcome New Graduate and Knowledge of MS Office

14-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Support manager to develop Channel Strategy
 • Identify opportunity and develop trade program
 • Develop sell in decks, POS material,and premiums

14-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Working knowledge of CSD/NCB manufacturing process
 • Corrective and preventive maintenance program
 • Maintenance Shift support for operator 24/7

14-Sep-20

 

Applied
 • product registration with FDA
 • Regulatory Affairs of food related
 • Compliance & Regulatory, R&D and Marketing

14-Sep-20

 

Applied
 • Defining HC Vision, Mission, Strategy, Objectives
 • HC transformation & change management
 • Employee engagement

11-Sep-20

 

Applied
 • Organization Development
 • Organization Structure Design
 • HR transformation

11-Sep-20

 

Applied
 • Employee engagement survey
 • Change Management , Organization development
 • Project Management & execution

11-Sep-20

 

Applied
 • ป.ตรี บริหารทรัพยากรบุคคล, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์
 • มี ปสก. ทางด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคล (HRD) 3 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

09-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Information Technology
 • At least 2 year’s experience in IT field
 • Knowledge and experience of ERP or WMS

09-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • นิติกรรมสัญญา
 • legal contracts officer
 • นิติกร

09-Sep-20

 

Applied