• จัดทำข้อมูล ตรวจสอบ ทำจ่ายเงินเดือนผ่านระบบPayroll
 • มีความรู้ทางด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • ประสบการณ์ด้าน Payroll อย่างน้อย 1 ปี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • Excellent written and verbal communication skill
 • Computer skills(Word, PowerPoint, and Excel)

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีทางด้านกฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานจัดประชุม การติดต่อประสานงาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

29-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตลาดหลักทรัพย์ SET
 • company secretary จัดประชุม เลขานุการ
 • TOEIC IELTS

29-Sep-20

 

Applied
 • กฎหมาย กำกับดูแล compliance
 • กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท กฎหมายบริษัทมหาชน
 • ผู้ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการ กฎหมายหลักทรัพย์

29-Sep-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบัญชี
 • ประสบการณ์ในด้านการจัดทำบัญชี 0-1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ SAP

29-Sep-20

 

Applied
 • ดูแลโรงงานชลบุรี และสาขาในภาคตะวันออก
 • มีประสบการณ์ด้านระบบงานคอมพิวเตอร์, Help Desk, IT
 • เดินทางต่างจังหวัดได้ ขับรถยนต์ได้

29-Sep-20

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • SAP OFFICE (FI-CO,SD,MM)
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตรง 1-3 ปี

29-Sep-20

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านการบริหาร การจัดการ
 • ประสบการณ์ดูแลการขายในช่องทาง MT/OMT
 • มีความเข้าใจในธุรกิจ สภาพการตลาด ช่องทางจัดจำหน่าย

28-Sep-20

 

Applied
 • ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 • มี ปสก.ด้านสนับสนุนโปรแกรมระบบหรือระบบบัญชี 6 ปี
 • มี ปสก.ในการออกแบบและจัดทำ System Specification

25-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านติดตามและควบคุมงานขนส่ง 5 ปี หรือ
 • มีประสบการณ์ด้านประสานงานกับผู้รับจ้างขนส่ง 5 ปี

25-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระบบ อาคาร สำนักงาน ตึก
 • เครื่องปรับอากาศ ประปา ไฟฟ้า เครื่องกล
 • นำเสนอเพื่อดำเนินการและประสานงาน ควบคุมงานผู้รับ

25-Sep-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความเข้าใจ .NET Framework Architecture
 • มีทักษะในการใช้ภาษา SQL, Pivot Table, SSIS

24-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มี ปสก. ด้านบริการสารสนเทศ, พัฒนาเว็บไซต์ 0-2 ปี
 • มีความเข้าใจด้าน Web Application เป็นอย่างดี

24-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Educations Background(การศึกษา)
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี, การตลาด, การจัดการ
 • rofessional Experiences(ประสบการณ์การทำงาน)

24-Sep-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้าน ระบบไฟฟ้า อิเล็คโทรนิคส์ เครื่องกล
 • ประสบการณ์ในงานซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร
 • ดำเนินการเดินระบบประกอบอาคาร ตามที่กำหนด

24-Sep-20

 

Applied
 • Bachelor degree in Business Administration
 • 1-2 years of customer service experience
 • Experience in handling customer issues

24-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Finance / Accounting
 • 3 years of experience in finance/ accounting
 • FMCG financial background is preferred

24-Sep-20

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Laws.
 • More than 4 years experience
 • Preferably exp in the beverage industry or similar

24-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การเงิน
 • Finance
 • บริหาร

24-Sep-20

 

Applied
 • Graduate in Business Administration, Logistics
 • 3-5 Year experience in logistics field
 • Knowledge on warehousing and distribution

23-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • At least 3 year experiences Accounting / Finance
 • Knowledge of Account Payable processes

23-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Market Research / Consumer Insight / Brand Insight
 • Brand Health tracking/ Brand positioning
 • Excellent presentation skill in English

18-Sep-20

 

Applied
 • Brand, Media and Budget Management, Data analysis
 • Experience in Beverage or FMCG industry preferred
 • Management Skill with very good command of English

18-Sep-20

 

Applied