• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีความละเอียดและรับผิดชอบต่อหน้าที่
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

22-May-19

 

Applied
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีความละเอียดและรับผิดชอบต่อหน้าที่
  • สามารถทางานล่วงเวลาได้

22-May-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่