• เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ
 • ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ระบบ
 • ออกแบบเขียนติดตั้งและทดสอบแก้ไขโปรแกรม

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong English communications, TOEIC 800+preferred
 • Willing to work in Chachoengsao area
 • New graduates are also welcome

27-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • มีความรู้ทางด้าน E-Commerce
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ Logistics

24-Mar-20

 

Applied
 • ผู้จัดการ
 • Manager
 • ควบคุมการว่าจ้างผลิตภายนอกและการกระจายสินค้า

24-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Designer ในหลากหลายรูปแบบ
 • บริษัทไทย ธุรกิจสากล
 • โอกาสในการเจริญเติบโตไปกับองค์กร

23-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Use high level of understanding of relevant laws
 • Serves as the contract negotiator
 • Analyze legal information and process

23-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Marketing Talent
 • Marketing Campaign
 • Thai company with global mindset

17-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied