• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • ประสบการณ์การทำงานบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้บ้าง

17-May-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Seals Executive
  • Inside Sales Executive
  • Telephone Sales

17-May-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่