• จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรีด้านบัญชีโดยตรง
  • ประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปี
  • เข้าใจและสื่อสารภาษาอังกฤษได้

16-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • ประสบการณ์ทำงานในสายงานขาย อย่างน้อย 3 ปี
  • Sale Through and Sale out

14-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่