• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในตำแหน่ง Sales Executive ด้าน IT
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานขาย IT Project

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Degree in Computer Science, Computer Engineering,
 • Experience in managing enterprise system, Linux ad
 • Able to write bash shell scripts

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Testing & commissioning
 • Network & System Management
 • LAN & WAN networks

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Big data
 • Tableau, ableau, Qlik, MS Power BI, MicroStrategy
 • Server/Workstation. HPC, Data Center, vGPU(Virtual

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Big data
 • Tableau, ableau, Qlik, MS Power BI, MicroStrategy
 • Server/Workstation. HPC, Data Center, vGPU(Virtual

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • IT Technical Support
 • Knowledge on general Server architecture
 • Bachelor /Masters Degree in Computer Science

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop technical infrastructure solutions
 • Provide technical consultancy
 • Assess, document current state and define target

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Gather ideas and requirements from stakeholders
 • Design & Build a system for automatic discovery
 • Design & Build containerize on a Kubernetes

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Engineering
 • 5+ yrs of ex. in Software Application Engineering
 • Outstanding English communication skills

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Solution Architecture & Infrastructure
 • 7+ years’ experience in IT
 • IT infrastructure and Hardware

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • Experience in managing enterprise system
 • Linux engineer profession certification

13-Aug-20

 

Applied
 • C/C++, C#/.NET and .NET Core
 • Design&development experience in creating software
 • Competitive salary

13-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Driven and self-motivated
 • Good Team-Work Mindset
 • Strong IT-Engineering Background

12-Aug-20

 

Applied
 • Agile,Scrum,DevOps,Jira,Jenkin,GIT
 • Docker,IaaS,Saas,AWS,Azure,Clound,
 • Python,Angular,React,Java,NodeJS,

12-Aug-20

 

Applied
 • system engineer
 • cloud engineer
 • azure, Public Cloud

10-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • High Vocational Certificate or Bachelor’s Degree
 • Knowledge in CAD systems UG NX/Solidwork,Cartair
 • Positive "can do" attitude.

07-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • infrastructure design, Application Deployment
 • Windows/Linux
 • Exchange/MailMarshal

07-Aug-20

 

Applied