• ดูแลงาน Digital Marketing
 • วางแผนด้านการตลาด Digital Marketing
 • เขียน Content ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน

Applied
 • ผู้ที่สามารถเขียน Content เองได้ (Content Writer)
 • มีความ Creative สร้างความแปลกใหม่
 • มีประสบการณ์ทำงาน ด้าน Online Marketing

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Digital Marketing, Media Marketing
 • Content Marketing
 • Online Marketing, Brand

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • OTA/ Online Travel Agency
 • Hotel/ Revenue Management
 • Account Management

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Proficient in Microsoft Office esp. Excel
 • Experience in digital media tools ie. ComScore
 • Work in digital media planning

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 25-30 ปี
 • ออกแบบสื่อโซเชียลมีเดีย
 • ออกแบบ website, Mobile Application

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Marketing manager, manager
 • marketing manager, marketing research, marketing
 • marketing and branding strategies

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB120k - 160k /เดือน

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน Social Media อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5+ years experience of sales in new business
 • SaaS ( Software as a Service)
 • Must be fluent in English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Customer Service Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • E-Commerce
 • Competitive
 • Online

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Traffic Manager

CREA Co., Ltd.

คลองเตย

 • Coordinate project artwork
 • Support Commercial team and Creative team
 • Graphic arts education

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Head of Marketing
 • E-commerce Business
 • Job based in Bangkok, Thailand

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Telesales Manager
 • 5 years experience
 • Manage Team

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Communications or Marketing
 • 0-2 years experiences with Social Media Management
 • Attention to Detail, Self-Motivated

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Familiarity with social media
 • Solid knowledge of website analytics tools
 • Experience in Digital marketing

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • A minimum of 10 years’ experience in a digital
 • In-depth knowledge of various social media platfo
 • solid understanding of HTML, CSS, Word press,

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 5+ years experience of digital marketing
 • 3+ years’ experience of monthly payroll process
 • English and Japanese speaking

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • High school diploma/G.E.D. equivalent
 • English Language Proficiency
 • No related work experience is required

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3+ years experience
 • Birthday leave
 • health insurace

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • sales
 • Digital Marketing
 • Business Development

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • Graphic Design Visual Motion Communication Art
 • Adobe AI PSD AE PremierPro Branding
 • Digital Marketing Agency

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 28-35 years old
 • At least bachelor degree
 • At least 4 year experience in sale training

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Mobile App marketing experience
 • B2C paid advertising
 • Google Analytics

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Trade Marketing in E-Commerce Business.
 • Set up promotion mechanic for BigC Shopping online
 • Strong anlytical, numeric, negotiation

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Acquire new customer through partnerships program
 • Partnership marketing,Strategic Marketing planning
 • E-Commerce, Shopping online, online platform

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • บริษัทกำลังเจริญเติบโต
 • ได้ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • eCommerce
 • Global Digital
 • Digital Marketingplace

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Marketing Director with food retail experience
 • Good management and strategic planning
 • Online & Offline Marketing Management

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 year of experience
 • Prospect and develop relationships
 • Assist team in achieving digital creative

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor/ Master degree in Digital Marketing
 • 5 years of working experience
 • Strong interpersonal skill

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1 Year of Facebook Advertising
 • Google AdWords experience
 • 1-3 years experience in Digital Marketing

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Digital & Communications Manager - Retail

Michael Page

กรุงเทพมหานคร

 • Strong in data analysis is required
 • Experienced in ad optimisation
 • Located in a center of Bangkok

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experienced in marketing manager more than 2 years
 • Knowledge about online digital marketing as well
 • Read Write Speak Listening English as well

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Work with a team from Hong Kong
 • Knowledge on Python & IOT will be a great plus
 • Able to communicate in English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Project Manager/PM

Inteltion Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Project Manager for Datawarehouse, Chatbot, RPA...
 • Work with Enterprise customers such as Telco, Bank
 • Work with local best team and inter partners

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Online Marketing Manager

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Manage All Aspects of the Digital Marketing Dept
 • Campaigns and Production
 • Monitor Campaign Budgets

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2 years experience in Digital Marketing
 • Content Marketing
 • Marketing and data analytical skills

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Law
 • Experience in contract review skill
 • Monitor the updated laws

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experiences in FMCG industry
 • Responsible for all ATL & BTL activities
 • Strong in Digital Marketing communication

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3+ years experience
 • Birthday leave
 • Health insurace

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Online Customer Service
 • Online PR
 • Online Marketing

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 5 working days, kind boss
 • good in English communication
 • hard-working, determined to succeed, enthusiastic

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor‘s in Pharmacy or science
 • At least 5 years’ experiences in medical marketing
 • Strategic thinking, strong communication

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Marketing strategy,Budget, plan,digital marketing
 • Branding, Online marketing, Glbal Marketing
 • Marketing Management,intermarketing marketing

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • co-promotion and marketing campaign.
 • Create relationship with potential business
 • marketing-business development

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Developing the annual marketing plan.
 • Planning and controlling the company’s marketing
 • Measure and report performance of all marketing

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Develop consumer digital behavior
 • Analyze role & impact of various digital points
 • Strong strategic and creative thinking

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Marketing,Branding, Marketing Budget,FMCG Market
 • PR,Social Content,Marketing activity,
 • Marketing Plan,Branding Strategy, Excution plan

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3+ year experience in performance marketing.
 • Specialize in digital marketing.
 • Good command of English.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Plan/manage online marketing to promote Tellscore
 • In-depth knowledge of all social media platforms
 • Attend company’s activities and networking events

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied