• ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • การออกแบบและพัฒนาระบบงานระดับองค์กร
 • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป สามารถเขียนโปรแกรมด้วย JAVA

7 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science or Computer
 • Good Knowledge of JAVA Technologies
 • 3-7 years of working experience

8 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fresh graduates are welcome
 • Learning and Development Opportunities
 • Education Allowance

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Quality Assurance, Dev-Test
 • Robot framework, NodeJs, MongoDb, Angular
 • Jira, Python, JavaScript, Selenium

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Accounting
 • Tax executive
 • Payroll executive

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor or master’s degree in Graphic Design
 • Health check up, performance bonus, free lunch
 • Strong communication skills in English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accountant

Amity Corporation Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • English
 • Certified Public Accountant designation
 • SaaS

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Business Analyst
 • Energy trading, Electrical engineering
 • electrical principles, smart-grid

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Work in international environment
 • Sales Manager
 • Software Solution Sales

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
 • มีประสบการณ์ หรือมีความรู้ ความเข้าใจ ธุรกิจIT
 • ขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์ และมีใบขับขี่

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5-7 years experience as Solution design
 • Expereince in software and architect design
 • Ability to provide technical consulting on IT

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior-Junior QA Tester
 • Automate and manual testing
 • Flexible, Team player, Communication skill

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Overall Accounting or Financial experience
 • Good personality, relations and Good attitude
 • Good communication in English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Ceramic Artist Designer

LIGHTSCULPTURES CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • A portfolio showcasing previous work
 • Follow the brief of our Creative Director
 • BS/BA in Fine Art (with a sculptural/ceramic focus

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Preparation of project documentation
 • Willing to learn and be enthusiastic to work
 • 0 -2 years experience in instrument/automatation

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor' degree of Accounting and Finance filed.
 • IFRS, and GAAP experience
 • Good command in English.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience more than 5 years in Debt collection
 • Experience in Leasing/Financial industry
 • Workplace near BTS Ploenchit

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • UB is a stage to let talent worker present ability
 • Grow your ability with UB team
 • Welcome the new who want challenge job with us

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

IT Engineer / Up to THB 120,000

Kelly Services

กรุงเทพมหานคร

 • 5+ years of exp. in IT or system engineer
 • Strong knowledge in AWS
 • Good command in English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • FYI Center, MRT QSNCC, Klongtoei, 5 working days
 • Python, R, MS Power BI, UiPath
 • Degree in Computer Science and Engineering

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales Training for pharmaceutical company
 • Bachelor's degree
 • Fixed Bonus

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Energetic person preferred
 • Fast growing company
 • Solve climate change problem

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 30k /เดือน

Applied
 • Machine Learning Engineer
 • Data Science,Python,Deep learning,AI
 • ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม Intelligent service

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Plan, manage, and execute project
 • Supervise the development team member
 • Investigate, troubleshoot and Identify

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years exp in Internal Audit or realated
 • ISO9001 knowledge/Quality Assurance
 • Good command in English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Business Analyst, IT, Technology, ERP, System,data
 • Information, project, customer, design, develop,
 • Analysis, cost, support, application, user, code

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • scrum master, IT position, project manager
 • IT Project, Project design, managment
 • IT management, scrum data

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน

Applied

Head of Technology (SonarKit)

Amity Corporation Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Exp. leading a 20+ engineer team
 • 5+ years of Full-stack Dev exp.
 • Strong command in English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Great coordination and interpersonal skills
 • Strong numerical and analytical skills
 • knowledge of employee’s holistic wellness program

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Solution Architecture & Infrastructure
 • 7+ years’ experience in IT
 • IT infrastructure and Hardware

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Engineering
 • 3 years experience of Web Developer
 • Designing and building application layers

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Pre-Sales solution or related
 • Cloud Solution
 • AWS, Azure,or Google certification, or the ability

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบ นำเสนอ ติดตั้ง และทดสอบระบบ SAP
 • สามารถเขียน Functional Specification
 • ออกแบบ Data Migration Template ที่เหมาะสม

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in IT or Telecommunication Engineering
 • Minimum 3 years experiencd as Presales for IT
 • Strong communication skill

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Treasury Manager

Kingfisher Holdings Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Knowledge of treasury software will be a plus
 • Attention to detail and accuracy
 • Male/Female

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bechelor or higher in IT fields
 • Cloud Engineer, Public Cloud, AWS, Azure, GCP
 • Open-Source Technology

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience with sales, media marketing, or related
 • Work professionally in English
 • 1 year of experience with an international company

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • design, build, QA, and deployment of HR applicatio
 • SQL/ORACLE/MySQL or any database, Web Development,
 • SQL Server, ETL, ASP.NET, BI Report including HR

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • New graduates are welcome
 • Proactive
 • Good communications skills

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent skill in design, 3DS Max program
 • Develop 3D modelings and interior
 • Perform 3D Hard Surface Modelings

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Business Analyst

Appman Co., Ltd.

ห้วยขวาง

 • fast learner, good communication
 • good team player, customer oriented
 • love challenge, analytical thinking

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานเป็น Software Tester
 • สามารถบริหารจัดการเวลา และรับผิดชอบงานในหน้าที่
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดัน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior IT Infra
 • Office at Central World
 • Good Command of English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Global Software Company
 • Healthcare IT experience essential (5+ years)
 • Competitive Salary Package and Career path

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • IT Support
 • IT
 • Information Technology ( support )

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied

Project Developer Manager (Full Stack Background)

Skillsolved Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Full Stack Developer
 • Project Manager or Project Management
 • Front End and Back End Developer

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Top Level IT Management
 • Digital Transformation
 • Attractive Compensation Package

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ในสาขาเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Hard ware, Software, Server
 • มีประสบการณ์ด้านการบำรุงรักษา และพัฒนาระบบ ERP

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting, Finance
 • 5 year experience in general accounting
 • Responsible for cost accounting

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • FYI Center, MRT QSNCC, Klongtoei, 5 working days
 • Server / Network Administrator
 • IT Network Support

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied