• ทดสอบบระบบ SKOOTAR แอปเรียกแมสเซ็นเจอร์
 • ประสบการณ์ตรง 2 ปี+ Test Website/Mobile App
 • เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • PHP web development
 • web services integrations (REST/SOAP)
 • PHP MVC framework

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Automate,VB script,HP-QTP,Quality assurance
 • Robot frame work, software Tester
 • Selenium

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

QA Position

Saitech Solution Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • QA,Tester
 • Robot Framework
 • Selenium

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Selenium
 • QA Automation
 • Services-Oriented-Architecture (SOA)

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 7+ years experience in manual & automate testing
 • Experience with AS400
 • Strong skills of Cucumber and Selenium

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • Good Automated Testing Experience
 • Eager to work with International environment
 • Good salary, Fun colleagues, Great office

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Test Automation
 • Quality Assurance
 • Selenium

21-Nov-17

 

Applied
 • Automated tester
 • QA
 • Quality Assurance Engineer

21-Nov-17

 

Applied
 • At least 5 years work experience
 • Self-motivated, fast learner, detail-oriented
 • Build, develop and create web solutions

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work with the leading property search engine
 • Design and Implementing website functions
 • Leading international property portal company

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Java Web Application Developer
 • Front-End and Back-End
 • Agile Environment

20-Nov-17

 

Applied
 • Good knowledge of SQL command
 • Design/Test mobile application on Android platform
 • Minimum 3 years of experience in software testing

20-Nov-17

 

Applied

QA Engineer

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • 3+ years of experience in QA/Testing
 • QA Engineers in modern testing,unit testings
 • GitHub, JIRA,

20-Nov-17

 

Applied

TESTER (Automate Test)/TESTER (Automate Test)

G-ABLE

กรุงเทพมหานคร

 • Automate Test
 • Create automated scripts
 • Location : Ratchaiyothin

20-Nov-17

 

Applied
 • Lead Quality Assurance
 • QA (Automation Test)
 • QA (Front-End)

20-Nov-17

 

Applied
 • Develop Test case
 • Maintain Automatation testing script
 • Experience in Automation Test

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop Test Plan, indentify risks
 • Create & maintain automation testing script
 • 1-5 yrs experience in Software testing

20-Nov-17

 

Applied
 • Software Tester,Automated Testing,QA,Test Lead
 • Software Quality Assurance,Software Test Engineer
 • Information Technology,Computer Science

19-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Science, MIS
 • Manual testing experience
 • Experience in Selenium, Robot Framework

18-Nov-17

 

Applied

Software Quality Assurance (Tester)

Orcsoft Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • At least 1 years working experience
 • Good knowledge in software development process
 • Offer compettitive salary and benefit

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master of testing, know where bugs are
 • Curiosity
 • Attention to details

17-Nov-17

 

Applied
 • Entry level web developer to experienced developer
 • Required PHP, MySQL, JavaScript, CSS, and Apache
 • Python, Django, unit tests and TDD be advantages

17-Nov-17

 

Applied
 • 1 - 5 years experiences in Software Testing.
 • Experience Software Testing, System Test
 • Provide expertise in the planning, constructing

17-Nov-17

 

Applied
 • Software testing in Agile environment
 • Design test cases to cover all use cases
 • Social welfare and Health insurance

17-Nov-17

 

Applied
 • At least 3 years experience in Software testing
 • Excellence communication in English
 • Knowledge of software Banking industry

17-Nov-17

 

Applied
 • Competitive Package
 • Easy Office Access
 • Apply Now!

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BTS Location
 • Start-up, Could-based technology
 • Well-known clients

16-Nov-17

 

Applied
 • Experience in VB.NET, ASP .NET, C#, SQL Server
 • Experiece: Automated TestRobot Framework is a plus
 • Experience in BluePrism/UI Path is a plus

16-Nov-17

 

Applied
 • At least 8 yrs of work experience in Software Test
 • Must have experience in Automated Testing
 • Have working background in Banking

16-Nov-17

 

Applied
 • 5 - 7 years’ in software quality assurance
 • Hands-on experience with automated testing tools
 • Identify, record, document thoroughly and track de

15-Nov-17

 

Applied
 • C# Expert who loves new technology.
 • Eager to work with International developers.
 • Good Salary, Fun colleagues & Great Office

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong programming ability
 • Degree in computer science or relevant field
 • 30k - 80k and 2 months bonus

14-Nov-17

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • At least 2 years of exp in Software tester / QA
 • Create test case
 • Good communication in Thai & Eng

06-Nov-17

 

Applied
 • Software Tester / Test Engineer
 • Automated Testing
 • Test Manager

31-Oct-17

 

Applied
 • Do you have Experience in Test automation?
 • Have you graduated from IT related field?
 • Want to work for Asia's largest IT company?

26-Oct-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied