• เพศ ชาย-หญิง
 • ระดับการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า - ปริญญาตรี
 • มีใจรักในงานบริการ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • PHP Framework (Codeigniter,Laravel)
 • SQL SERVER
 • Positive Thinking

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 24-32 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวส.บัญชี ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี EXPRESS ได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
 • มีใจรักบริการ
 • วุฒิ ปวช,ม.6 ขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer Science
 • At least 2 years of experience in IT support
 • Ability to meet tight deadlines

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering.
 • 3 years of experience in material planning.
 • Good command of English and computer literacy.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย – เพศหญิง เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor in Instrumentation & Controls Engineering
 • 6 - 8 years of experience in the instrument field
 • Knowledge of scientific principles and advance

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ computer MS.Office / E-mail

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ไฟฟ้า, เครื่องกล
 • มีความขยันหมั่นเพียร

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ computer MS.Office / E-mail

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ computer MS.Office / E-mail

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master’s Degree in Accounting / Finance
 • Ability to communicate in English
 • Good knowledge of SAP and Excel

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาในระดับป.ตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงาน 0-1 ปี โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร
 • มีทักษะด้านการเป็นผู้นำและทักษะสื่อสารได้อย่างดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR Staff & Administration Officer

JAC AYUTTHAYA

จังหวัดอื่นๆ

 • recruitment & HR process
 • Improve environment
 • result &detail-oriented

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน

Applied

Hr. Staff & Administration Officer.

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • recruitment & HR process
 • Improve environment
 • result &detail-oriented

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • Bachelor's Degree in field of Chem/Petro Engineer
 • Experience 0-3 years
 • Working in international organization

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 • จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 • จัดเก็บและจัดทำระบบทะเบียนรายงานการประชุม

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality, aged under 50 years old
 • Degree in Engineering (Mechanical preferable)
 • 15 years of experience in maintenance functions

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • at least 2 years in sales engineer
 • good communicate in English
 • Japan nationality

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age in 40’s, but new generation thinking.
 • Experience in construction industry knowledge.
 • Able to manage a team of 12 – 15 sales people.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Costing Specialist
 • Accounting (AR)
 • CPD

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Specialist in Information System for manufacturing
 • Experiences : 0-3 Y.
 • English level : Threshold (B1)

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ถึง 2 ปี
 • ชาย อายุ 20-32
 • วุฒิ ปวช. ปวส.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ถึง 2 ปี
 • ชาย อายุ 20-32
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ถึง 2 ปี
 • ชาย อายุ 20-32
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ถึง 2 ปี
 • ชาย อายุ 20-32
 • วุฒิ ปวช. ปวส.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนระบบปฎิบัติงานในส่วนของการซ่อมบำรุง
 • ชาย อายุ 20-32
 • ปวช ปวส

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ถึง 2 ปี
 • ชาย อายุ 20-32
 • วุฒิ ปวช. ปวส.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ถึง 2 ปี
 • ชาย อายุ 20-32
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนระบบปฎิบัติงานในส่วนของการซ่อมบำรุง
 • ชาย อายุ 20-32
 • ปวช ปวส

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนระบบปฎิบัติงานในส่วนของการซ่อมบำรุง
 • ชาย อายุ 20-32
 • ปวช ปวส

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 years experiences in Supply chain
 • Experience from similar business, FMCG
 • Very good command in English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To analyze the product design by finite element
 • To check product feasibility, strength performance
 • Experience in CAE Tools : HyperWorks, Abaqus

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering.
 • Proficiency in Auto CAD, PLC , DCS, Scada.
 • Experience in Powerplant, good command in English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical Engineering.
 • 0-2 years of experience in Electrical maintenance.
 • Good command of English and computer literacy.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical / Mechanical.
 • At least 5 years of exp in Power Plant/ Biomass
 • Good command of English.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical Engineering
 • 3 years of experience in Electrical maintenance,
 • Able to work “On Call” on weekends and holidays

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage for logistic planning and operation
 • Bachelor’s degree or higher in any related field
 • Professional logistics/warehouse knowledge

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Safety Officer
 • Base in Rayong
 • Certified Professional Safety Certificate (จป)

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in engineering or any related
 • 2 – 5 years of direct experience in manufacturing
 • Ability to understand machine process and product

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2 years MRO/Materials management purchasing
 • Experience and understanding of the Spare parts
 • Possesses a comprehensive knowledge of purchasing

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Chemical Engineer
 • Good Command of English and SAP program
 • Age not more than 50 years old

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Purchasing or trading experience
 • Negotiation skill
 • Logistics skill

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, male or female, aged 38 – 45
 • Bachelor’s degree or higher of Engineering
 • 10 years of experience in production

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลควบคุมงานซ่อมบำรุง ซ่อมเครื่องจักรกลได้
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

21-Sep-17

 

Applied
 • ดูแลควบคุมระบบไฟฟ้าในโรงงาน
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 3

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • คณะ : เกษตรกรรม สาขาที่เกี่ยวข้อง

21-Sep-17

 

Applied