• เพศชาย หญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • มีความกระตือรือร้น

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • มีความกระตือรือร้น

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Design and installation
 • Electrical & Instrument
 • Project Engineer

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering or Science
 • At least 1 year experience in selling industrial
 • Good selling skill

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จัดทำแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ดำเนินการบำรุง
 • ดัดแปลง แก้ไข ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree or Master Degree in Industrial Engineering
 • 6 years experiences of in production processes
 • Good knowledge of IE techniques, LEAN

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ computer MS.Office / E-mail

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ computer MS.Office / E-mail

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ไฟฟ้า, เครื่องกล
 • มีความขยันหมั่นเพียร

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการในการผลิต
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 - 10 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • รับผิดชอบการวางแผน ตรวจสอบ และควบคุมด้านการผลิต
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 - 10 ปี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สรรหาบุคคลากรเข้าสู่องค์กรตามระบบของบริษัทฯ
 • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านสรรหาอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • งานบุคคลและธุรการ- จัดทำเงินเดือน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานบุคคล
 • สามารถทำงานที่สระบุรีได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า/ช่างเทคนิค
 • มีประสบการณ์ด้าน Technician

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Hr. Staff & Administration Officer.

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • recruitment & HR process
 • Improve environment
 • result &detail-oriented

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • Marketing Analysis and Promotion
 • Marketing Communications,Product Marketing
 • Master’s degree Marketing,MBA

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical Engineering
 • 5 years Experience as Technical Field Project mana
 • Able to travel up country for projects

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai National, aged between 35 - 38 years
 • Degree or higher in Accounting or Finance
 • 5 years of experience in risk, credit control

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age 35-38 Years
 • Minimum of 5-7 years of marketing and sales
 • Strong understanding in pricing strategy

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong Oracle E-Business Suite in a Manufacturing
 • Strong Oracle e-Business Suite technical skill
 • Experience (5+ years) with Oracle e-Business

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 years in Maintenance and 1-2 year for leader
 • 3-5 years in Maintenance and 1-2 year for leader
 • 3-5 years in Maintenance and 1-2 year for leader

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, age between 35 - 40 years old
 • degree in Mechanical or Electrical Engineering
 • 5 years of experience in the position of Technical

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good Command of written and spoken English
 • Knowledge skills of Microsoft Office e.g. Excel
 • Experience of ORACLE or SAP system

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Coordinate the monthly safety meeting.
 • Working experience 3-5 years in safety
 • Occupational and Healthy and Environment knowledge

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ต้องการผู้สมัครที่จบสาขาบัญชีโดยตรง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ , พิมพ์เอกสารได้
 • หากขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Global Manufacturer
 • Attractive Package
 • Stakeholder Management

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • > 1o years in FacilityServices/GA-HR
 • Have full knowledge of Welfare Management & ER
 • Good English Communication & Be in Saraburi

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To design and development packaging
 • To manage project and team
 • To find the solution for modified process line

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Japanese or related fields
 • At least 2 years work exp of Japanese Translator
 • JLPT N2 or higher

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ด้าน Genesis, มาตรฐานฟาร์มไก่ ,GLP ฯลฯ
 • มีทักษะด้านการสื่อสารอย่างดีเยี่ยมคล่องแคล่ว
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ด้าน Genesis, มาตรฐานฟาร์มไก่ ,GLP ฯลฯ
 • มีทักษะด้านการสื่อสารดีเยี่่ยม มีความคล่องตัว
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2 years experience in sales
 • Producer of internationally renowned Thai wine.
 • Annual bonus

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Global HR Service Leader

Argyll Scott Asia

จังหวัดอื่นๆ

 • HR Shared Service, HRBP, Employee Relation
 • Business Acumen, HRBP, HR Leadership
 • Employee Experience, Saraburi, Nakornradchasrima

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • sourcing, analysis
 • benchmarking, management strategies
 • estimate risks,category management

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sourcing new possible area with land-lodge
 • Negotiating and closing business contract deal
 • Visiting all branch upcountry

21-Nov-17

 

Applied
 • Recruitment process
 • Human Resource
 • Employee relation

21-Nov-17

 

Applied
 • Supervisor, Production (Assembly or Test)
 • Min 5 years’ experience in production in shop
 • Saraburi or Center

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree
 • Aged 30-40 years old
 • experience in MDT Sales (ไทวัสดุ GlobalHouse)

21-Nov-17

 

Applied
 • Multi-functions of HR in manufacturing or semicond
 • Excellent teamwork, communication, service mind.
 • MS Office especially MS Excel and PowerPoint

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Electrical Engineer
 • Development Engineer
 • Teradyne Eagle tester

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • LOGISTIC/INBOUND AND OUTBOUND
 • SAP/GOOD ENGLISH
 • SARABURI

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Lead Sales strategy to achieve company target
 • At least 5 years’ experience in marketing
 • Automotive business will be a big advantage

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage outgoing logistics of F/G product supplier
 • Control logistics activities of local & oversea
 • Good communicate in English

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Training and OD
 • Training plan
 • HR development

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Warehouse Management / On floor duty
 • Strongly committed management team
 • 5-10 years relevant working experience

21-Nov-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน Food sanitation
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ GMP HACCP ISO ฯลฯ
 • มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ มีทักษะการสื่อสารที่ดี

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting
 • บัญชี
 • เจ้าหนี้-ลูกหนี้

21-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิปริญาตรี ทุกสาขา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • มีความตั้งใจ รักในงานบริการ
 • มีประสบการณ์ร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิปริญาตรี ทุกสาขา
 • มีความตั้งใจ รักในงานบริการ
 • มีประสบการณ์ร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Nov-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 - 37 ปีบริบูรณ์
 • สำเร็จวุฒิการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ Sales มาก่อน

21-Nov-17

THB10k - 16k /เดือน

Applied