• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
  • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
  • ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบยาระหว่างผลิตและยาสำเร็จรูป

26-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Bachelor’s degree in Pharmacy, Pharmaceutical
  • Experience in Quality Control or Quality Assurance
  • Excellent understanding of quality control testing

25-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied